SKAT har fokus på energiafgifter i fødevarebranchen

Energiafgifter i fødevarebranchen

Inden for fødevarebranchen er der nogle specielle afgiftsregler samt specielle muligheder for godtgørelse af energiafgifter.

Dette omfatter f.eks. forbrug af energi til opvarmning i særlige anlæg til forarbejdning af varer, rengøring af lokaler, rengøring af genbrugsemballage og udnyttelse af overskudsvarme.

Kontrolbesøg fra SKAT

En række virksomheder inden for fødevarebranchen oplever i disse måneder, at SKAT kommer på kontrolbesøg. Formålet med besøgene er primært en kontrol af virksomhedernes godtgørelse af energiafgifter på elektricitet og brændsler (f.eks. olie og naturgas).

SKATs kontrolbesøg omfatter bl.a. slagterierne, hvor afgiftsforholdene oftest er yderst komplicerede. Ligeledes har slagterierne et stort energiforbrug, hvorfor der kan blive tale om store potentielle reguleringsbeløb.

Vi har i visse tilfælde erfaret, at SKAT i forbindelse med deres kontrolbesøg afprøver grænserne for fortolkning af lovgivningen og praksis på området.

Hvad kan PwC hjælpe med?

Har din virksomhed haft besøg af SKAT, så kan PwC hjælpe med en vurdering af, om SKAT har været for restriktiv i en eventuel afgørelse.

PwC kan også hjælpe med en gennemgang og vurdering af hele afgiftsområdet i virksomheden, inden et eventuelt besøg fra SKAT.