Boligselskaber kan undgå moms på viceværtydelser

To boligselskaber kan indgå særskilte ansættelsesaftaler med de samme medarbejdere. Det bekræfter Skatterådet. Skatterådet afviser dog, at to boligselskaber kan anses for at udgøre en selvstændig gruppe, der momsfrit kan levere ydelser til gruppens deltagere.

Skatterådet har i et bindende svar bekræftet, at der er tale om selvstændige delansættelsesforhold, når to selskaber indgår særskilte ansættelsesaftaler med de samme medarbejdere. I det bindende svar fastholder Skatterådet dog sin meget restriktive praksis vedrørende momsfritagelsen for ”cost sharing”.
  

Boligselskaber kan indgå aftaler om delansættelse og derved undgå moms

Når to boligselskaber indgår særskilte ansættelsesaftaler med de samme medarbejdere, vil medarbejderne være ansat delvist i begge boligselskaber. Det bekræfter Skatterådet.

I det bindende svar bliver lønnen udbetalt af de respektive boligselskaber. Der er aftalt en fast deling af medarbejdernes arbejdstid og løn. For visse medarbejdere sker delingen dog efter faktisk forbrug. Hvert selskab har instruktions-, kontrol- og tilsynsbeføjelser over medarbejderne i forhold til de opgaver, som medarbejderne udfører for det pågældende selskab. Begge selskaber bliver da også registreret som arbejdsgiver hos SKAT og skal indeholde A-skat, AM-bidrag, udbetale feriepenge mv.

Skatterådet forudsætter desuden, at ansættelsesforholdene hver især opfylder de ansættelsesretlige regler i øvrigt.

Skatterådet afviser at svare på, om det gør nogen forskel, hvis de ansatte kun har én ansættelseskontrakt, hvis medarbejderen alene modtager én lønseddel, eller hvis lønnen udbetales fra enten det ene boligselskab eller et selvstændigt ejendomsadministrationsselskab.

Det er vores opfattelse, at der ikke er noget nyt i ovenstående.

Ved at indgå delansættelsesaftaler kan boligselskaberne undgå at betale moms af arbejdsydelser fra de delansatte medarbejdere. Det er dog afgørende, at delansættelsesforholdet er reelt og struktureres, så det ikke kan tilsidesættes af SKAT.
  

Skatterådet fortolker stadig momsfritagelsen for ”cost sharing” blandt boligselskaber restriktivt

SKAT har tidligere vist små prisværdige tegn på en lempelse af praksis vedrørende momsfritagelsen for såkaldte selvstændige grupper af personer.

Momsfritagelsen omfatter ydelser, som leveres til medlemmerne i gruppen med henblik på brug i forbindelse med medlemmernes momsfrie virksomhed. Ydelserne skal være direkte nødvendige for medlemmernes momsfrie aktiviteter. Derudover skal betalingen til den selvstændige gruppe svare nøjagtig til medlemmernes andel af de fælles udgifter. Endeligt er det en betingelse, at momsfritagelsen ikke må fremkalde konkurrencefordrejning.  

Bestemmelsen skal anvendes til, at momsfrie virksomheder kan indgå et samarbejde og udveksle ydelser, uden at ydelserne bliver pålagt fordyrende moms. Der kan således opnås momsfritagelse for ”cost sharing”, hvis betingelserne er opfyldt.

Skatterådet afviser, at de to boligselskaber i det bindende svar kan danne en momsfri selvstændig gruppe, med henvisning til at ikke alle afdelinger i det ene selskab skal deltage i gruppen.

I en bisætning bemærker Skatterådet dog, at selv om alle afdelinger i de to selskaber deltog i gruppen, ville gruppen ikke være en momsfri selvstændig gruppe. Dette begrundes desværre ikke nærmere. Selvom Skatterådet ikke direkte skriver, at det skyldes konkurrencefordrejning, må det formodes, at dette er en medvirkende faktor.

Det er vores opfattelse, at Skatterådet i det bindende svar fastholder sin restriktive holdning over for anvendelsen af momsfritagelsen for selvstændige grupper. Det er uheldigt, at Skatterådet ikke begrunder afgørelsen, da det kunne være ønskværdigt med større klarhed over SKATs holdning til fritagelsens omfang.

Bestemmelsens rækkevidde er derfor ikke blevet klarere efter denne sag.
  

Få svar og sparring af PwC

Har du spørgsmål til overstående eller behov for sparring med vores skatte- og momseksperter, er du velkommen til at kontakte os.

Januar 2015