Nyt EU-direktiv giver medlemslandene mulighed for at gøre køber ansvarlig for momsen på udvalgte varer og ydelser

EU giver med et nyt direktiv de medlemslande, som har problemer med momssvig inden for særlige kategorier af varer og ydelser, en mulighed for at gøre køber ansvarlig for indberetning og indbetaling af momsen ved handel med følgende varer og ydelser:

  • Mobiltelefoner
  • Mikroprocessorer og andre centrale databehandlingsenheder
  • Gas- og elhandel mellem videreforhandlere
  • Gas- og elektricitetscertifikater
  • Teleydelser
  • Spillekonsoller, tablet-pc’ere og bærbare computere
  • Korn og industriafgrøder, herunder oliefrø og sukkerroer
  • Råmetal og halvfabrikata af metal.

Direktivet er møntet på indenlandsk handel, hvor sælger har ansvaret for at opkræve moms hos køber og afregne denne moms til myndighederne. Svindel med opkrævning og afregning af momsen kan minimeres ved at pålægge køber ansvaret, idet en stat så kun lider et momstab, hvis køber ikke har fuld momsfradragsret. Derfor er omvendt betalingspligt et effektivt værn mod momssvig.

På nuværende tidspunkt har Tyskland valgt at benytte sig af direktivets muligheder, og har gjort køber ansvarlig for indbetaling af moms på handel med gas og el mellem videreforhandlere. Reglerne træder i kraft fra 1. september 2013.

PwC: Virksomheder, der handler med de nævnte varer og ydelser, skal være særligt opmærksomme på ændringer

Tyskland, der som det første land har gjort brug af direktivet, har implementeret reglen for handel med el og gas med en måneds varsel.

Der er således en mulighed og risiko for, at medlemsstater, som oplever problemer med ovennævnte kategorier af varer og ydelser, ganske hurtigt kan implementere en ændring, som kan have stor betydning for de virksomheder, ændringen berører.

Hvis jeres virksomhed er momsregistreret for handel med en eller flere af de nævnte kategorier i Danmark eller i et andet EU-land, vil vi opfordre jer til, enten at holde jer opdateret om nye ændringer via Dialog eller kontakte os, så vi sammen kan sikre, at I bliver informeret om fremtidige ændringer og får tilpasset jeres forretningsgange til eventuelle nye momsregler.

Udsendt august 2013