Moms og porteføljeforvaltning - Momspligten afhænger af mandatet

Skatterådet har i 3 bindende svar udtalt sig om den momsmæssige behandling af individuel porteføljeforvaltning. Skatterådet konkluderer, at det afgørende moment i vurderingen af, om porteføljeforvaltning, herunder køb og salg af værdipapirer, er momspligtig eller ej, er om porteføljemanager er tildelt mandat. Læs mere her.

Udsendt september 2013