Momsfradrag og bespisning ved overarbejde

Landsskatteretten fastslår, at virksomheder kun i helt særlige tilfælde kan opnå fradrag for moms på udgifter til bespisning i forbindelse med overarbejde.

Momsfradrag i forbindelse med bespisning

Som altovervejende hovedregel har en virksomhed ikke fradrag for moms på udgifter til bespisning af personale. SKAT anerkender dog, at der kan gives fradrag for moms på bespisning i forbindelse med overarbejde, hvis der er tale om beordret og konkret (uvarslet) overarbejde.

Hvad der er beordret og konkret (uvarslet) overarbejde, har Landsskatteretten netop forholdt sig til.

Beordret og konkret (uvarslet) overarbejde

I den netop afsagte kendelse, fastslog Landsskatteretten, at et revisions- og rådgivningsfirma ikke havde fradrag for den moms, der belaster udgifterne til bespisning i forbindelse med overarbejde.

Landskatteretten lagde navnlig vægt på,

  • dels at der ikke var tale om uvarslet overarbejde, da den enkelte medarbejder (også) i spidsbelastningsperioder kunne forudse overarbejde mindst en dag i forvejen,
  • dels at der ikke var tale om beordret overarbejde, da overarbejdet efterfølgende blev godkendt af den ansattes leder.

PwC’s vurdering

Det er PwC’s vurdering, at det med Landsskatterettens kendelse står klart, at fradrag for moms på udgifter til bespisning af medarbejdere i forbindelse med overarbejde, kun i helt særlige tilfælde kan finde sted. Dette kunne fx være visse situationer i forbindelse med produktionsnedbrud.

Har du spørgsmål til ovenstående eller ønsker du en specifik vurdering i forhold til din virksomhed, er du naturligvis velkommen til at kontakte os.