Nye momsregler for bl.a. mobiltelefoner og bærbare pc’er får konsekvenser for en række ikke-momsregistrerede skoler og uddannelsesinstitutioner

Nye regler for bl.a. mobiltelefoner fra 1. juli

Folketinget har – for at forhindre momssvindel – valgt at ændre momsloven og indføre en såkaldt ”omvendt betalingspligt” på handel med visse former for elektronik.

Lovændringen betyder, at køber selv bliver ansvarlig for at indbetale momsen til SKAT i modsætning til i dag, hvor momsen er sælgers ansvar. Lovændringen rammer kun en bestemt gruppe af produkter og kun en nærmere defineret kreds af sælgere.

De produkter, der er omfattet af de nye regler, er:

  • Mobiltelefoner
  • Integrerede kredsløbsanordninger (mikrochips mv.)
  • Spillekonsoller
  • Tablets
  • Bærbare pc’er.

Reglerne gælder kun for køb fra visse sælgere

De nye regler omfatter, som tidligere nævnt, kun en nærmere defineret gruppe af sælgere.

Om en sælger er omfattet af reglerne eller ej afgøres af, hvor mange procent af sælgerens omsætning fra ovenstående produkttyper, der stammer fra private købere.

  • Hvis mere end 50 % af omsætningen stammer fra private købere, er sælgeren ikke omfattet af de nye regler og skal altså opkræve momsen som hidtil.
  • Hvis mindre end 50 % af omsætningen stammer fra private købere, skal sælger fra 1. juli ikke opkræve moms ved salg til virksomheder, institutioner mv.

Målet med denne del af de nye regler er at friholde detailhandlen fra det nye regelsæt.

Det er ganske vanskeligt at navigere i disse regler som køber. Dertil kommer, at man som køber kan risikere at ”hænge” på momsen, hvis sælger har behandlet salget forkert. Vi anbefaler derfor, at man inden købet sikrer sig oplysninger fra sælger, som dokumenterer om handlen/sælger er omfattet af de nye regler eller ej.

Køber skal momsregistreres uanset beløbets størrelse

Hvis man som køber er ansvarlig for momsen efter disse regler, skal man momsregistreres allerede ”fra første krone”. Der eksisterer altså ikke en beløbsgrænse, som skal overskrides, før man skal momsregistreres, som det er tilfældet, hvis man selv leverer momspligtige varer og ydelser.

Rent praktisk skal køber angive momsen i rubrikken ”salgsmoms” og kan fradrage denne i rubrikken ”købsmoms”, i det omfang man har fradrag. For de fleste ikke-momsregistrerede virksomheder og institutioner vil fradraget være 0 kr.

Visse skoler og uddannelsesinstitutioner har mulighed for at få momsen refunderet via forskellige momskompensations/refusionsordninger. Det er vores vurdering, at den beregnede salgsmoms kan medtages i disse ordninger, såfremt indkøbet vedrører skoledriften.

Man skal desuden være opmærksom på løbende at indsende momsangivelser, selvom disse indeholder et nul i alle rubrikker. Gør man ikke det, risikerer virksomheden, at SKAT selv laver et skøn og opkræver et gebyr på 800 kr.!

Ud over dette administrative besvær medfører momsregistreringen dog også andre afledte omkostninger.

Med momsregistreringen følger finansieringsbidraget!

Private arbejdsgivere – herunder selvejende institutioner – der er momsregistrerede, har som udgangspunkt pligt til at betale finansieringsbidrag.

Finansieringsbidraget udgør 862 kr. pr. år pr. fuldtidsmedarbejder. Dette bidrag kan ikke refunderes eller trækkes fra og ender altså som en omkostning, man ikke havde inden man blev momsregistreret!

Vi anbefaler derfor, at man især ved mindre indkøb overvejer, om købet med fordel kan gøres ved detailhandlen, så momsregistrering og finansieringsbidrag kan undgås.

Udsendt maj 2014