B2C 2015: Praktisk vejledning om de nye momsregler

EU-Kommissionen er kommet med en praktisk vejledning om de nye momsregler for virksomheder, der sælger teleydelser, broadcasting og e-services til privatkunder i andre EU-lande (også kaldet B2C 2015-reglerne). Vejledningen har til hensigt at hjælpe virksomhederne med forståelsen og implementeringen af de nye regler.

Nye momskrav fra 2015

Sælgere af teleydelser, broadcasting og e-services skal fra den 1. januar 2015 fakturere med den momssats og efter de regler, der gælder i det EU-land, hvor den private modtager bor. De nye regler - også kaldet B2C 2015-reglerne - er allerede fastsat på EU-niveau, og skatteministeren har i marts måned fremsat et lovforslag om implementering af ændringerne i Danmark.  

Et helt centralt element i reglerne er, at de berørte virksomheder som udgangs-punkt skal momsregistreres i alle de EU-lande, hvor de har kunder, men konkret kan vælge kun at have én registrering (via Mini-One-Stop-Shop ordningen). I sidstnævnte tilfælde kan en dansk sælger nøjes med at indberette og afregne moms til SKAT, som herefter fordeler indbetalingen til de relevante lande.

SKAT er i gang med at opbygge IT-systemer m.m. til brug for de virksomheder, der ønsker at afregne over et dansk momsnummer.

Praktisk vejledning fra EU-Kommissionen

Kommissionen er den 3. april 2014 kommet med en række forklarende bemærkninger til B2C 2015-reglerne i form af en praktisk vejledning til virksomheder, der sælger teleydelser, broadcasting og e-services. I vejledningen præciseres og eksemplificeres de nye regler nærmere. Bemærkningerne er tænkt som en mere detaljeret guide til de virksomheder, der vil være berørt af de nye regler og skal hjælpe virksomhederne med at få en bedre forståelse af reglerne. Bemærkningerne skal ses som en ikke bindende vejledning i hvordan EU-forordningen med reglerne skal fortolkes.

PwC anbefaler derfor, at virksomheder, der bliver berørt af de nye regler fra 1. januar 2015 kigger nærmere på Kommissionens guide.

Ikrafttræden af de nye regler nærmer sig hastigt

Med kun otte måneder tilbage inden de nye momsregler træder i kraft og blot fem måneder til at berørte virksomheder kan registrere sig i det nye system (1. oktober 2014), er det ved at være på høje tid at sætte sig ind i reglerne og de tekniske udfordringer de medfører, hvis processen ikke allerede er sat i gang.    

Vi hjælper gerne, hvis du har spørgsmål eller har brug for assistance med implementeringen af de nye regler i din virksomhed.

Besøg også PwC’s blog med relevante nyheder og artikler for selskaber, der leverer elektroniske ydelser.