Private solcelleanlæg kan blive momsregisterede

Ny EU-dom – Et mindre solcelleanlæg er momspligtig virksomhed

EU-Domstolen har netop taget stilling til, om en østrigsk privatperson, som monterer et solcelleanlæg på sin private bolig, udøver ”momspligtig virksomhed” og derved har ret til at blive momsregistreret og fradrage købsmomsen på solcelleanlægget.

Der var i sagen tale om et mindre solcelleanlæg, som producerede ca. 5.000 kWh årligt og dækkede ca. halvdelen af ejerens elforbrug. Når anlægget producerede én kWh, blev elektriciteten ”solgt” til el-nettet, hvorefter ejeren kunne ”købe” strømmen ud af nettet igen til eget forbrug.

De østrigske skattemyndigheder nægtede ejeren fradrag for købsmomsen på anlægget, da driften af anlægget efter deres opfattelse ikke udgjorde momspligtig virksomhed grundet anlæggets ringe størrelse.

Domstolen konkluderer, at da elektriciteten bliver leveret til el-nettet og derefter kan trækkes ud af nettet igen, er der tale om momspligtig virksomhed. Ejeren kan derfor blive momsregistreret og fradrage den købsmoms, der er betalt for anlægget. Det har – ifølge EU-Domstolen – ikke indflydelse på vurderingen, at der altid produceres mindre elektricitet, end der forbruges af ejeren.

SKAT – Et solcelleanlæg med effekt under 6 kW er ikke momspligtig virksomhed

I Danmark anser skattemyndighederne ikke et solcelleanlæg med en effekt under 6 kW for at være økonomisk virksomhed. Det er SKATs opfattelse, at ejeren af et sådant solcelleanlæg ikke kan blive momsregistreret, da nettosalget til el-nettet er af meget begrænset karakter.

Derfor kan ejere af mindre solcelleanlæg i Danmark på nuværende tidspunkt ikke blive momsregistrerede eller fradrage købsmomsen på anlægget.

SKAT har tidligere tilladt, at mindre solcelleanlæg kunne blive momsregistrerede. Denne praksis blev ændret, og SKAT meddelte i et styresignal, at alle solcelleanlæg og husstandsvindmøller, der tidligere var blevet registreret, skulle afmeldes inden 9. juli 2013. Denne frist har SKAT – på baggrund af den nye dom – udsat indtil videre.

PwC – SKAT kan ikke opretholde dansk praksis

Med den nye sag har EU-Domstolen slået fast, at selvom et solcelleanlæg kun kan dække halvdelen af ejerens elforbrug, er der stadig tale om økonomisk virksomhed. Set i dette lys, er det vanskeligt for SKAT at opretholde den nuværende danske praksis.

Det er PwC's opfattelse, at den nye dom har relevans for såvel solcelleanlæg som hustandsvindmøller omfattet af såvel den gamle som den nye ordning.

SKAT har meddelt, at de vil kommentere på den nye afgørelse og hvilke konsekvenser den har på dansk praksis snarest. Vi forventer, at den nye dom får betydning for den måde, som den danske ordning kører på.

Juni 2013