Skattekontoen

Med den nye skattekonto har alle virksomheder nu fået mulighed for at følge deres mellemværende med SKAT. Skattekontoen vises som en kontoopgørelse, hvor alle transaktioner mellem SKAT og virksomheden kan ses. Derudover har virksomheden også mulighed for at se, hvilke beløb der er sendt videre til inddrivelse.

Der tildeles én skattekonto pr. SE-nummer. Hvis en virksomhed har flere delregistreringer, f.eks. i forbindelse med en eksportmomsordning, har virksomheden en særskilt skattekonto til denne registrering.

Nye principper

Med indførelsen af reglerne om Skattekontoen den 1. august 2013, blev reglerne for betalinger til/fra SKAT ændret, såvel den praktiske del, som de mere formelle regler.

  • Ny unik betalingslinje, som virksomheden skal benytte til alle betalinger til SKAT.
  • Betal ikke tidligere end 5 dage før fristen, ellers er der risiko for, at SKAT sender beløbet retur. Bemærk, at frivillig indbetaling af acontoskat fremover skal indberettes elektronisk, hvormed tilbagebetaling undgås.
  • Ny udligningsmetode i henhold til first in first out-princippet. Det er ikke længere muligt at ”øremærke” en betaling, da betalingen vil udligne den ældst stående saldo.
  • Udbetalingsgrænsen: virksomheden kan selv sætte sin udbetalingsgrænse, således at kun beløb over den angivne grænse udbetales til virksomhedens nemkonto.
  • Dag til dag-renter beregnes af hele den udestående saldo, hvor renten tilskrives skattekontoen hver måned. Det betyder i praksis, at der bliver beregnet renter af allerede tilskrevne renter og gebyrer. Indtil den 1. januar 2014 udgør rentesatsen 0,7 % om måneden.
  • Eventuel foreløbig fastsættelse ved manglende indberetning vil fremgå af Skattekontoen. 
  • Ny rykkerprocedure gør, at SKAT sender en rykker samt et rykkergebyr, når virksomheden har et udestående på mere end 5.000 kr. Betales beløbet ikke inden ca. 10 hverdage, sendes hele saldoen til inddrivelse.

Selve indberetningerne skal ske som hidtil, og fristerne er heller ikke ændrede. Som tidligere kontrollerer SKAT automatisk, om en virksomhed har gæld, før beløbet sendes til virksomhedens nemkonto.

De nye regler og funktioner ved Skattekontoen giver også virksomheden nogle nye muligheder for at se deres mellemværende med SKAT.

PwC anbefaler derfor:

  • At virksomheden jævnligt foretager en afstemning af Skattekontoen til bogføring.
  • At virksomheder, der ikke betaler via NETS, får opdateret deres betalingsoplysninger, så betalingen bliver korrekt registreret, hvormed rykkere m.v. undgås. (Betalingslinjen findes under stamoplysningerne på Skattekontoen).

Udsendt september 2013