Nye momsregler for videreforhandlere af el og gas i Tyskland

Fra 1. september er køber i visse handelssituationer ansvarlig for momsen ved handel med el og gas i Tyskland

Tyskland har fra 1. september 2013 valgt at gøre køber ansvarlig for at indberette og indbetale momsen ved indenlandsk handel med el og gas i Tyskland.

Ændringen gælder dog kun i de tilfælde, hvor både køber og sælger er momsregistrerede i Tyskland og anses for videreforhandlere af el og/eller gas. I alle andre tilfælde er sælger stadig ansvarlig for momsen, og skal derfor fortsat fakturere køber med tysk moms.

Kend dine handelspartnere

Efter indførelsen af de nye tyske regler, er det som videreforhandler af el og/eller gas af afgørende betydning at kende sine handelspartnere.

En fejlagtig momsbehandling af en handel medfører en risiko for, at de tyske skattemyndigheder stiller krav om efterbetaling af tysk moms og/eller nægter virksomheden fradrag for den moms, der tidligere er betalt.

Nyt EU-direktiv er årsag til de nye tyske regler

De nye tyske regler er indført som følge af et nyt EU-direktiv, der giver EU-landene mulighed for at gøre køber ansvarlig for momsen på en række varer – herunder el og gas – hvis der er konstateret momssvig i forbindelse med handel med disse varer.

På nuværende tidspunkt er det kun Tyskland, som har benyttet sig af de nye muligheder.

Hvis jeres virksomhed driver handel med el og gas, vil vi opfordre jer til enten at holde jer opdateret om nye ændringer via Dialog eller kontakte os, så vi sammen kan sikre, at I bliver informeret om fremtidige ændringer og får tilpasset jeres forretningsgange til de nye momsregler.

Udsendt august 2013