SKATs (bygge)grunde til, at videresalg ikke udløser moms

Skatterådet – videresalg af byggegrunde koster ikke moms

Skatterådet fastslår i et nyt bindende svar, at et selskab skal opkræve moms i forbindelse med salg af byggegrunde. Det er der som sådan ikke noget interessant i.

Men hvis en aktionær derimod køber en storparcel af selskabet med henblik på udstykning til flere parcelhusgrunde og videresalg af disse, så udløser det ikke moms, da der blot er tale om en indehavers almindelige udnyttelse af sin ejendomsret – uanset antallet af solgte grunde.

Det springende punkt, som ifølge Skatterådet er afgørende, er, at køber ikke ”modner” grunden. Dvs., at køber ikke påbegynder eksempelvis bygge- og anlægsarbejder, såsom etablering af veje, kloakker eller forsyningsrør. Skatterådet ser helt bort fra hensigten med købet, omfanget af salget, og om køber er en privat person/virksomhed, da de ikke mener, at dette er kriterier i vurderingen.

PwC: SKAT skaber forvirring

Vi kan efterhånden ikke finde ud af, hvilket ben vi skal stå på i vores rådgivning af kunder. SKAT går efter vores opfattelse meget langt i sin fortolkning af reglerne for:

  • hvornår køb og salg af formuegoder ikke skal betragtes som en momspligtig transaktion, og
  • hvornår private personer skal anses for at drive økonomisk virksomhed.

Skatterådets julegave til private personer (og virksomheder?)

Med dette bindende svar åbner Skatterådet op for, at private (og måske virksomheder?) kan købe et ubegrænset antal byggegrunde med henblik på udvikling og videresalg, uden at det resulterer i en momspligt, så længe man blot undlader egentlig byggemodning (og selv i disse tilfælde er der måske også muligheder).

PwC: Right or wrong?

Afgørelsen er efter vores opfattelse ikke korrekt, men det ændrer ikke på, at det bindende svar nu er en del af praksis på området.

Personer og virksomheder, som befinder sig i sammenlignelige situationer, kan med dette bindende svar opnå gunstige momsforhold, hvis casen er til det.

Vi vil dog klart anbefale, at der anmodes om bindende svar i den konkrete situation, da SKATs praksis er noget svær at forudsige i øjeblikket.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os

Udsendt november 2013