To nye momsfunktioner i TastSelv

SKATs TastSelv-system har fået to nye funktioner. Den ene kan minimere din risikoen for at havne i en udbetalingskontrol ved en negativ angivelse, mens den anden giver dig mulighed for at rette i tidligere indberettet moms.

Giv SKAT besked om årsagen til en negativ angivelse i det nye kommentarfelt på momsangivelsen

Der er kommet en ny rubrik på momsangivelsen, hvor du kan give SKAT en forklaring på en evt. negativ angivelse allerede på angivelsestidspunktet.

Negative angivelser af moms kan have mange årsager, fx ekstraordinært store investeringer, at virksomheden er i en opstartsfase, en stor andel af handel med udlandet mv., og det betyder, at virksomheden tager fradrag for mere købsmoms, end den angiver som salgsmoms.

SKAT foretager normalt udbetalingskontroller, hvis den negative angivelse medfører udbetaling af et betydeligt beløb til virksomheden. Du kan i den nye rubrik imødekomme denne udbetalingskontrol ved på forhånd at give SKAT klar besked om årsagen og dermed ”spares” for en udbetalingskontrol. Hidtil har det først været muligt at give en forklaring, efter man er blevet udtaget til kontrol.

SKAT vil stadig foretage udbetalingskontroller, men hvis der på angivelsen er en fornuftig forklaring, er det vores vurdering, at SKAT vil anvende den til i højere grad at sortere visse kontroller fra og i stedet bruge ressourcerne et andet sted.

Vi vil derfor kraftigt opfordre til at tage den nye rubrik i brug ved negative angivelser.

Vi gør dog opmærksom på, at rubrikken alene er en ”oplysningsrubrik” og ikke giver mulighed for kommunikation med SKAT.

Ret i en tidligere momsangivelse

Du har nu mulighed for at rette i en momsangivelse via TastSelv. Virksomheder og rådgivere behøver derfor ikke længere at bruge efterangivelsesblanketten 31.009.

Det er muligt at rette de perioder, der kan redigeres via en ordinær genoptagelse, dvs. perioder på mindre end tre år.

Kontakt os

Har du spørgsmål til din virksomheds momsangivelse, så er du velkommen til at kontakte os.