Digitale indberetninger til SKAT

Indberetning ved udbytteudlodning

Efter de nugældende regler skal det udloddende selskab ved udlodning af udbytte indsende en indberetning og en angivelse. Som hovedregel skal blanketterne indsendes måneden efter beslutning om udlodning af udbytte.

Fremover vil der være krav om, at disse indberetninger foretages digitalt via TastSelv Erhverv.

Fristerne for indberetning er som hovedregel uændrede. Det vil sige for store virksomheder vil det derfor fortsat være den sidste hverdag i måneden efter beslutning om udlodning af udbytte. For små virksomheder vil fristen være den 10. i måneden efter beslutning om udlodning af udbytte (dog 17. januar for udlodning besluttet i december).

For børsnoterede selskaber ændres fristerne fra og med 1. januar 2014. Depotføreren skal således fremover foretage indberetning i måneden efter beslutning om udlodning af udbytte og ikke årligt som efter de nuværende regler. For udenlandske noterede selskaber mv. skal indberetninger fortsat indberettes årligt.  

Kravene til, hvad der skal indberettes i forbindelse med udlodning af udbytte er udvidet med virkning for udlodning af udbytte, der er besluttet den 1. januar 2014 eller senere. For eksempel skal man fremover begrunde, hvorfor en udlodning sker uden indeholdelse af kildeskat.

Indberetning af frivillige acontoskattebetalinger

Fra og med november 2013 skal frivillige acontoskatteindbetalinger ligeledes indberettes digitalt via TastSelv Erhverv.

Du kan give din revisor/rådgiver adgang til at foretage indberetningerne ─ Revisoradgang

Virksomheder kan give revisor/rådgiver adgang til at foretage indberetningerne via TastSelv Erhverv.

PwC kan assistere din virksomhed med digital indberetning.

Udsendt september 2013