Ny vækstplan skal sikre konkurrenceevnen og skabe flere job

Kære læser

Regeringen har i dag fremlagt forslag til Vækstplan DK. Planen indeholder en række forslag til lempelser på skatte- og afgiftsområdet.

Vi skitserer i den vedhæftede præsentation de væsentligste elementer i planen. Det skal dog påregnes, at der kan ske ændringer, da forslagene nu skal debatteres politisk.

Når de endelige lovforslag foreligger, vil vi naturligvis sørge for at holde dig opdateret.

Februar 2013