Internationale nyheder i juni

Det kan være en udfordring at følge med i den konstante strøm af nyheder i international skat. Nyhedsbrevet International Tax News, Edition 6 - June 2013 giver en kortfattet analyse af udvalgte ændringer til lovgivning, retspraksis og dobbelt- beskatningsoverenskomster i hele verden.

I denne måned kan særligt nyhederne vedrørende Cypern, Indien og Kina have interesse for danske multinationale selskaber.

Cypern

Cypern fastholder attraktiv selskabsbeskatning.

Nylig vedtagen lovgivning medfører følgende ændringer i selskabsbeskatningen:

  • Med effekt fra 1. januar 2013 hæves selskabsskatteprocenten fra 10 % til 12,5 %.
  • Med effekt fra 29. juni 2013 hæves beskatningen af passiv renteindkomst omfattet af reglerne om "Special Defence Contribution” fra 15 % til 30 %.

Indien

Principiel afgørelse vedrørende dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Holland og Indien.

Retten i Hyderabad, Indien har afgjort, at beskatningsretten til avance ved salg af aktier i et indisk selskab, som ejer infrastruktur i Indien fra et hollandsk selskab til et selskab i Singapore, tilfaldt det land, hvor sælger er hjemmehørende (Holland). Dermed kunne Indien ikke indeholde kildeskat på afståelsen.

Sagen vedrørte konkret fortolkningen af udtrykket fast ejendom i forhold til henholdsvis intern indisk ret og dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Indien og Holland. Det konkluderes i dommen, at den fortolkning, der lægges til grund efter intern indisk ret, ikke kan anvendes ved fortolkning af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Indien og Holland.

Kina

Beneficial ownership ved udbytte fra Kina til Hong Kong.

De kinesiske skattemyndigheder (SAT) har udgivet et såkaldt SAT Reply med vejledning til fastlæggelse af beneficial ownership i situationer, hvor et Hong Kong-baseret selskab modtager udbytter fra et kinesisk selskab. Vejledningen, der tager udgangspunkt i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Kina og Hong Kong, indeholder fem specifikke situationer og gælder principielt kun for disse. Det forventes dog, at den vil kunne anvendes til fortolkning af beneficial ownership generelt. Vejledningen fremsætter generelle principper og giver yderligere vejledning til fortolkning af tidligere udsendte cirkulærer om fortolkningen af beneficial ownership.

Juni 2013