Ny publikation stiller skarpt på etablering af virksomhed på det russiske marked

En helt ny 2014-udgave af publikationen “Doing Business and Investing in the Russian Federation” er netop udkommet. Formålet med publikationen er at hjælpe virksomheder og andre med at etablere virksomhed og investere i Rusland.

Publikationen kommer med praktiske, kortfattede og aktuelle oplysninger om at drive virksomhed i Rusland. Den giver et godt indblik i russisk økonomi og erhvervsliv, de juridiske, skatte- og regnskabsmæssige forhold samt arbejdsmarkedsforhold og andre vigtige emner.

Nye og attraktive muligheder i Rusland

Rusland er verdens største land, og landets økonomi byder på en lang række nye og attraktive muligheder for udenlandske virksomheder og investorer.

Verdensbanken forventer en vækst på 1,1 % i Rusland i 2014 med en svag stigning på 1,3 % i 2015 i deres lavrisikoscenarie. Et scenarie, som forudsætter en begrænset og kortvarig effekt af krisen på Krim. Selv når vi medregner en negativ stemning som følge af udviklingen i nabolandet Ukraine, giver denne prognose anledning til en vis optimisme i forhold til den russiske økonomi.

Den russiske regering forventes at spille en central rolle og støtte nye kilder til økonomisk vækst. Dette vil regeringen gøre ved fortsat at fokusere på at forbedre landets investeringsklima. For de russiske myndigheder har forbedringen af investeringsklimaet en topprioritet, og regeringen har fremsat ambitiøse mål, der skal sikre, at landets placering på Verdensbankens Doing Business liste vil stige fra en 120. plads i 2011 til en 20. plads i 2018.

Download "Doing business and inventing in the Russian Federation"

Få inspiration til dine fremtidige investeringer i Rusland. Læs mere i "Doing business and inventing in the Russian Federation":

http://www.pwc.ru/ru_RU/ru/doing-business-in-russia/assets/e-dbg.pdf

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til etablering på det russiske marked, er du velkommen til at kontakte én af vores eksperter i PwC's Russian Desk – klik her

Russian Desk (PwC Danmark) er en integreret del af PwC's omfattende globale netværk, som tilbyder international rådgivning til virksomheder, der ønsker at investere i Rusland og for russiske virksomheder, der ønsker at etablere sig i Europa.

Udsendt maj 2014