OECD's Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting

OECD's Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) projekt er drevet af en bekymring for, at betydelige skatteprovenuer tabes på grund af virksomheders skatteplanlægning målrettet udhuling af den skattepligtige indkomst og/eller flytning af overskud til jurisdiktioner, hvor de er underlagt mere favorabel beskatning.

Den fundamentale bekymring er, at de fælles principper, der deler beskatningsretten mellem stater, ikke er fulgt med udviklingen i den økonomiske globalisering (herunder e-handel) og den stigende betydning af immaterielle rettigheder som værdiskabende faktor.

OECD's Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting indeholder 15 handlinger eller processer med tilhørende tidsplaner.  For overblikkets skyld kan OECD's foreslåede handlinger inddeles i fire overordnede kategorier:

  1. Generelle handlinger mod BEPS
  2. Udnyttelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster
  3. Fast driftssted og Transfer Pricing
  4. Data og gennemsigtighed

Få en gennemgang af de enkelte elementer i handlingsplanen i PwC's New Bulletin om OECD's Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting i publikationen til højre.

August 2013