Rusland følger den globale tendens og strammer kontrollen for virksomheders finansielle forretninger

Den russiske regering har gennemført flere initiativer for gradvist at stramme kontrollen for virksomheder og borgeres finansielle forretninger. En lov, som blev vedtaget i slutningen af juni 2013, øger den russiske stats opmærksomhed på finansielle forretninger, som bliver foretaget af personer og virksomheder. Loven medfører ændringer af flere forskellige love, og nedenfor beskriver vi kort de mest markante ændringer.

Samarbejde og gennemsigtighed

Konceptet for bankers diskretion omkring borgerne har ændret sig markant. Bankerne er nu forpligtet til at informere skattemyndighederne om alle åbninger og lukninger af personlige bankkonti. Skattemyndighederne kan også kræve at få oplysninger om indeståender og oversigter over kontobevægelser for alle personlige konti. Derudover skal bankerne nu også udlevere information om virksomheder, individuelle entreprenører og personer, hvis det er påkrævet af udenlandske myndigheder.

Identifikation af retmæssig ejer

Loven introducerer begrebet om retmæssig ejer (”beneficial owner”), som kun forstås som en enkeltperson. Organisationer, som overfører penge, skal nu indhente information om ejerstruktur herunder alle individuelle ejere. Hvis de retmæssige ejere ikke kan identificeres ud fra dette, kan myndighederne erklære, at virksomheden er ejet af dets bestyrelse. Den russiske regering og den russiske nationalbank vil fastsætte kriterierne for, hvordan en person karakteriseres som retmæssig ejer samt proceduren for identifikation.

Bankerne øger kontrollen ved åbning af bankkonti

Banker og statslige organer har nu fået yderligere beføjelser til at bekæmpe ulovlig kapitalbevægelse. Banker kan nægte at åbne bankkonti for virksomheder eller enkeltpersoner. Der kan være forskellige grunde til dette, f.eks. hvis der er grund til at tro, at bankkontoen skal bruges til at legalisere indtjening, hvis virksomheden ikke er beliggende på den registrerede adresse, eller hvis virksomheden flere gange har nægtet at udlevere dokumenter til banken.

Nye regler for virksomhedsregistrering

De russiske myndigheder har strammet proceduren for registrering af juridiske enheder for at undgå uhæderlige virksomheder. Stifterne af en virksomhed kan for eksempel ikke være personer, som er udelukket fra at drive forretning. Derudover vil det ikke være tilladt at foretage en fusion med et selskab, som skal likvideres, hvilket er den mest benyttede metode for at likvidere uhæderlige virksomheder, som har ”tjent deres formål”.

Yderligere grunde til at inddrive datterselskabers skatterestancer fra et moderselskab og vice versa

Det er nu tilladt at inddrive datterselskaber/koncernforbundne selskabers skatterestancer, som har været udestående i mere end tre måneder. En sådan inddrivelse er mulig i de tilfælde, hvor omsætningen fra salg af varer eller serviceydelser, som er solgt af et datterselskab er overført til moderselskabets bankkonto. Samme procedure gælder for skatterestancer, som er tilfaldet moderselskabet. For at kunne kvalificere sig til denne inddrivelse skal skatterestancen være konstateret i en skatterevision.

Basis for inddrivelsen dækker situationer, hvor et koncernforbundet selskab, som har en skatterestance, erfarer eller har erfaret, at det er genstand for en skatterevision. Dermed kan et koncernforbundet selskab have overført penge eller anden ejendom til dets moderselskab, og denne overdragelse kan have resulteret i den manglende mulighed for at inddrive en skatterestance. En tilsvarende bestemmelse gælder nu for situationer, hvor et moderselskab har en skatterestance. Derudover gælder bestemmelserne, når indtjeningen er overført via en kæde af sammenhængende transaktioner herunder i situationer, hvor parterne i disse transaktioner ikke er koncernforbundne selskaber. Når det så er sagt, kan en domstol erklære ethvert selskab for på anden måde at være forbundet med andre selskaber. De skatterestancer, som skal inddrives, kan ikke overstige den overførte indtægt eller det overførte beløb/ejendom.

Opsummering

Generelt er disse ændringer på linje med FATF og OECD’s retningslinjer. Stramningen af kontrol for finansielle forretninger er en generel global tendens. Rusland er på vej mod en forstærkning af denne kontrol, hvilket forventes at bidrage positivt til gennemsigtigheden på det russiske marked og øge sikkerheden for udenlandske investorer, der er etableret eller planlægger at etablere sig i Rusland.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål omkring indvirkningen af de lovgivningsmæssige ændringer på dine nuværende eller planlagte aktiviteter i Rusland, eller hvis du har øvrige spørgsmål omkring etableringen af aktiviteter i Rusland, er du velkommen til at kontakte vores eksperter i PwC's Russian Desk.

PwC Danmarks Russian Desk er en integreret del af PwCs omfattende globale netværk, som tilbyder international rådgivning til virksomheder, der ønsker at investere i Rusland og til russiske virksomhede, der ønsker at etablere sig i Europa.


September 2013