Skattereform i Mexico

Mexicos regering fremsatte den 8. september forslag til en skattereform. Reformpakkens væsentligste forslag omhandler:

  • Indførelse af ny udbytteskat på 10 % på selskabsniveau for udbytter udloddet fra mexicanske selskaber til mexicanske personer samt udenlandske personer og selskaber.  
  • Indførelse af begrænsninger i IMMEX Maquiladora skatteregimet. 
  • Afskaffelse af IETU Flat Tax, der hidtil har været gældende for beskatning af indkomst allokeret til et fast driftssted i Mexico.    
  • Afskaffelse af de nuværende sambeskatningsregler. Et nyt forsimplet system, som tillader en 3-årig udskydelse af skattebetalingerne, indføres.
  • Fastholdelse af selskabsskatteprocent på 30 %, det vil sige en tilbagetrækning af den planlagte nedsættelse til 28 %.
  • Begrænsning af fradragsret på betalinger til koncern-forbundne selskaber i lande, hvor selskabsskatteprocenten er mindre end 75 % af den mexicanske selskabsskatteprocent.
  • Afskaffelse af krav om lovpligtig skatterevision (dictamen fiscal).

Reformen forventes at blive vedtaget enten i den nuværende form eller med ændringer inden 31. oktober 2013 og at have effekt fra 1. januar 2014.

Danske virksomheder med aktiviteter i Mexico bør overveje, hvilke konsekvenser de foreslåede ændringer vil have. Det gælder særligt, hvilken effekt den nye udbytteskat på 10 % vil få for koncernen. Virksomheder, der selvangiver på sambeskatningsniveau, bør desuden analysere konsekvenserne af  de-konsolideringen inden 31. december 2013, samt hvordan konsekvenserne kan imødegås. 

Læs mere om elementerne i reformen i den vedhæftede Latin American Tax Newsalert.

September 2013