Projektfinansiering - hvor finder jeg det?

Af Søren Kviesgaard, partner i PwC

Finanskrisen ruskede godt og grundigt op i mulighederne for at fremskaffe bygge- og projektfinansiering. Lysten til at investere og til at stille finansiering til rådighed faldt, og nybyggeriet har derfor igennem flere år været på et meget lavt niveau. Bankerne er blevet mere tilbageholdene, og hvad gør man så? En strategisk tilgang til markedet er alfa og omega.

Inden for det seneste år er der opstået et alternativt til den projektfinansiering, som bankerne tidligere ydede. Danske pensionskasser, danske og udenlandske fonde, udenlandske investorer og formuende privatpersoner har investeret i den danske ejendomssektor, og det har sat skub i mange nybyggerier.

Den øgede interesse for at investere i fast ejendom har været en medvirkende årsag til, at finansieringsmarkedet så småt er ved at blive blødt op, og det nu er muligt specielt inden for boligbyggeriet at rejse projektfinansiering.  

Foreløbig er det primært boligfinansiering, som er tøet op, idet der stadig er overkapacitet inden for kontorejendomme. Det begynder dog også at lysne her, idet der er opstået interesse for at omdanne centralt beliggende kontorejendomme i København til boligejendomme eller hoteller.

I forhold til tidligere er der i dag øget fokus på vurdering af risici og afkast, hvilket kræver strukturering og dokumentation af processen. Der er ligeledes fokus på fordeling af upside, entreprenør-risici, sikring af kvalitet i byggeriet samt optimering af skat.

Projektfinansieringen til grunde og bygninger sker typisk via egenfinansiering, byggelån/bridge-finansiering, realkreditlån i form af forhåndslån og endelig finansiering, seniorlån, juniorlån og mezzaninlån, eller som en kombination heraf. Alternativt kan den endelige ejer komme med finansieringen i takt med opførelse af projektet.   

Det er min opfattelse, at institutionelle investorer, realkreditinstitutter, private fonde, private formuende investorer, og enkelte banker i dag er positive over for at deltage i projektfinansiering til interessante byggeprojekter med god beliggenhed og fornuftigt afkast.

Jeg vil dog opfordre til en strategisk tilgang til markedet med omhyggelig strukturering af projektet og afdækning af risici, inden du tager kontakt til potentielle investorer og finansieringskilder.