Skab værdi med innovation af forretningsmodellen

Af Nils Henrik Wegener, partner i PwC

Innovation af produkter, processer og services har lange traditioner, men innovation af den samlede forretningsmodel er et nyere fænomen og bliver måske derfor ofte overset af både små og store virk-somheder. Jeg oplever i hvert fald ofte, at der ikke arbejdes med innovation af forretningsmodellen som en særskilt disciplin.

Forretningsmodellen beskriver rationalet bag, hvordan en organisation skaber, leverer og fastholder værdi. Det er derfor en kompleks opgave at beskrive og få overblik over forretningsmodellen som afsæt for nytænkning af modellen. Det findes der dog råd for fx med metodikkerne i Business Model Generation (BMG), der er et værktøj til at beskrive, visualisere, vurdere og ændre forretningsmodeller.

Mine erfaringer i såvel mindre som større virksomheder samt i forskningssammenhæng er, at man trækker kompleksitet ud af forretningsudviklingsprocessen og fremmer overblik, kreativitet, nytænk-ning hos alle involverede pga. den enkle og visuelle tilgang i BMG.

Tøv derfor ikke med at tage forretningsmodellen op som tema på næste ledelsesmøde. Start med at skabe et fælles visuelt overblik over modellen og stil derefter spørgsmålet: ”hvordan forbereder vi vores forretningsmodel til fremtiden?”. Jeg vil anbefale, at der mobiliseres et team på tværs af virksomheden og invitér gerne en ekstern, som ikke kender virksomheden eller branchen. Lad teamet i fællesskab undersøge og forstå forretningsmodellen, dens omgivelser og dermed muligheder og begrænsninger. Stil derefter spørgsmålet: ”Hvad nu hvis”, og teamet er nu godt i gang med at innovere på forretningsmodellens design. De nye designforslag bør skitseres som enkle visuelle prototyper til en fremtidig forretningsmodel. Herefter vil test og afprøvning af disse prototyper give et godt bud på, hvad den næste strategiske forandring er i din virksomhed.

Målet med at innovere forretningsmodellen er at styrke konkurrencekraft, og her kan et vanskeligt kopierbart designmønster være koden til succes. Så glem ikke innovation af forretningsmodellen.