Kommunal Forsyning

PwC arbejder med alle aspekter af kommunal forsyning, både strukturelt og indholdsmæssigt.

På det strukturelle plan bistår vi med udskillelse og selskabsdannelse, med etablering og idriftsættelse, med strategiudvikling og implementering samt med gennemførelse af strategisk funderede strukturelle ændringer, fx gennem fusion og anden konsolidering.

På det indholdsmæssige plan hjælper vi kommunale forsyningsvirksomheder med udformning af driftsmodeller, med tilrettelæggelse af såvel kerneaktiviteter som støtteprocesser, med organisering og måling samt styring af performance.

Desuden udfører vi revision, regnskabsmæssig rådgivning og skatte- og afgiftsmæssig rådgivning. Vi er specialister inden for både el, vand, spildevand, varme og affaldsområdet.

Kontakt os

Christian Klibo

Partner, Advisory

Tlf: 4041 9520

Jesper Tüchsen

Tlf: 2010 9511

Per Timmermann

Partner, statsaut. revisor

Tlf: 3945 9145

Følg PwC