Statslige virksomheder

PwC hjælper statens virksomheder med en bred vifte af opgaver. Et stramt fokus på finansiel styring, mål og resultatstyring stiller krav til robuste registreringsrammer, processer af høj kvalitet samt rapporterings- og opfølgningsmekanismer.

Vi hjælper med etablering af modeller og principper for økonomi- og virksomhedsstyring, herunder med udformning af processer og etablering af interne kontroller. Vi rådgiver også om udformning, tilpasning og realisering af strategier, der understøtter de politiske og ledelsesmæssige målsætninger.

Desuden hjælper vi statslige virksomheder med at øge effektiviteten og produktiviteten gennem fx budgetanalyser, bedre planlægning og ressourceallokering, optimering af processer og systemanvendelse (med fokus på den øgede digitalisering).

Endelig udfører vi finansiel og forvaltningsmæssig revision samt regnskabsmæssig rådgivning, ligesom vi bistår med optimering af håndteringen af skatter, moms og afgifter.

Kontakt os

Christian Klibo

Partner, Advisory

Tlf: 4041 9520

Jesper Tüchsen

Tlf: 2010 9511

Jesper Møller Langvad

Partner, statsaut. revisor

Tlf: 3945 9127

Følg PwC