Sundhedsområdet

PwC arbejder bredt med sundhedsområdet. Det gør vi i kraft af solide indsatser på kommunalt, regionalt og statsligt plan.

På det regionale plan udfører vi analyser og benchmarks af produktivitet inden for både kliniske områder og støttefunktioner. Vi tilbyder løsninger til finansiering og kapitalfremskaffelse i form af fx OPP-løsninger og hjælp til projektmodning og salg af udfasede sygehuse.

I alle tre sektorer arbejder vi med strategiudvikling i forhold til Mobile Health, og vi tilbyder implementering af løsninger hertil, såvel teknologisk som organisatorisk.

Som supplement til dette arbejder PwC på det statslige plan med analyser og udvikling af styringsparadigmer for sundhedssektoren som helhed.

På det kommunale plan er vores indsats bl.a. rettet mod en optimering af samspillet mellem kommunernes og regionernes roller i sundhedsvæsenet samt forholdet til praksissektoren.

På det revisionsmæssige område tilbyder vi bl.a. implementering af robuste strukturer og processer til projektøkonomistyring af forskningsprojekter, ofte i samarbejde med universiteterne.

Find information om:

Kontakt os

Christian Klibo

Partner, Advisory

Tlf: 4041 9520

Jesper Tüchsen

Tlf: 2010 9511

Følg PwC