UN, EU og NATO

PwC samarbejder globalt med UN, EU og NATO på en lang række områder.

Disse inkluderer fx:

  • Evalueringer af påtænkte eller gennemførte nationale og tværnationale tiltag
  • Sammenlignende tværnationale analyser af performance i forbindelse med eksempelvis sagsbehandling, indkøb, regeloverholdelse mv.
  • Implementering af it-systemer
  • Policy udvikling inden for fx statslig regnskabsvæsen
  • Håndtering af cyberkriminalitet og anden it-sikkerhed.

PwC er organiseret globalt i betjeningen af disse kunder, og projekterne løses altid af tværnationale teams.

Kontakt os

Christian Klibo

Partner, Advisory

Tlf: 4041 9520

Jesper Tüchsen

Tlf: 2010 9511

Følg PwC