Branchens bedste medarbejdere

Vi skal være det sted, der har branchens dygtigste medarbejdere og partnere. PwC-kulturen, høj medarbejdertilfredshed og mange karrieremæssige muligheder er med til at gøre PwC til noget særligt.

Det er vores dygtige medarbejdere og partnere, der hver dag gennem en fælles stærk indsats skaber vores flotte resultater. Og vi skal være det sted, der har branchens dygtigste medarbejdere og partnere for at kunne være markedsleder og hver dag levere værdiskabende løsninger af højeste kvalitet til vores kunder. Derfor er vi også stolte af, at vores medarbejdere anerkendes som kompetente og servicemindede af dansk erhvervsliv*.

Et stærkt fællesskab

Vi lykkes med at tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere og partnere, herunder førende, erfarne specialister og ledere, og vi tror på, at det er PwC-kulturen, der gør PwC til noget særligt. Vi mener det bogstaveligt, når vi siger, at ”succes skaber vi sammen”.

Derfor arbejder vi målrettet med at skabe et stærkt fællesskab – bl.a. gennem en motiverende ledelseskultur, hvor vi sætter ambitiøse mål for os selv og hinanden, og hvor vi på tværs af markedssegmenter og forretningsområder bringer hinandens kompetencer i spil. Det gør, at vi udvikler os i hverdagen og holder os skarpe, og vi oplever, at det er med til at gøre PwC til et attraktivt sted at gøre karriere. Årets medarbejdertilfredshedsundersøgelse viser, at 85 % af vores medarbejdere og partnere er meget tilfredse med at arbejde i PwC, og det er en stigning sammenlignet med sidste år. Det er derfor endnu et resultat, vi naturligvis kan glæde os over.

 

 
 

 
 

Vi ved, at høje krav går begge veje, og derfor har vi kontinuerligt fokus på at tilbyde vores medarbejdere attraktive karrieremuligheder, der giver den enkelte mulighed for at blive udfordret og arbejde i den retning, som han/hun brænder for.

Det gør vi bl.a. gennem vores karrieretoninger, hvor den enkelte medarbejder kan tone sin karriere i retning af fx ledelse, faglig specialisering eller marked. Sammensætningen af den enkeltes karrierevej tager også højde for medarbejdernes ønske om fleksibilitet, mobilitet og/eller internationale karrieremuligheder. Samtidig har vi fokus på at udvikle vores medarbejderes kompetencer – bl.a. gennem vores kompetencemodel, PwC Professional – og vi har i år også udvidet vores Key Talent-program samt styrket counsellorrollen, der understøtter den enkeltes kompetenceudvikling i hverdagen***.

Et hav af karrieremæssige baggrunde

Vores medarbejdere skal afspejle diversiteten blandt vores kunder, der udgøres af alle dele af dansk erhvervsliv. Derfor arbejder vi målrettet med at skabe mangfoldighed i forhold til vores medarbejderes kompetencer og karrieremæssige baggrunde. Vi samarbejder bl.a. med en række forskellige uddannelsesinstitutioner og studenterforeninger, så vi har adgang til den nyeste viden og er i dialog med potentielle medarbejdere fra forskellige studieretninger – lige fra HH, HD, HA, cand.merc.aud./fir./jur. til jurister, ingeniører, økonomer, dataloger, aktuarer og andre samfundsfaglige uddannelser. Samtidig har vi en mentorordning for kvindelige medarbejdere, hvor den enkelte kan blive udfordret og få sparring om sine karriereambitioner.

Vi har gode ledere

Årets Upward Feedbackundersøgelse, der måler vores ledelsesadfærd, viser et rigtig flot resultat på 1,6**, som er på niveau med sidste år. Vi er rigtig glade for årets gode resultat, som vidner om, at lederne i PwC lever vores ledelsesværdier i hverdagen.

Vores ledelsesværdier

Succes skaber vi sammen ...

Det er vores medarbejdere og partnere, der sammen med vores kunder gør PwC til PwC. Sammen inspirerer og udfordrer vi hinanden til at finde de rigtige løsninger. For vi er ambitiøse og arbejder på fuldt blus, til vi sammen har fundet de rette svar. Succes skaber vi sammen ...

loading-player

Playback of this video is not currently available

Læs mere om året i PwC

* IFO’s imageanalyse 2016.
** Upward Feedback måles på en skala fra 1-5, hvor 1 er bedst.
*** Counsellor er den enkelte medarbejders nærmeste sparringspartner og en vigtig rollemodel i udlevelsen af PwC’s ledelsesværdier. Counsellor er bl.a. med til at formidle PwC’s forretningsstrategi i konkrete indsatser og udarbejde karriereudviklingsplaner. Derudover sparrer counsellor med den enkelte medarbejder i hverdagen.

Kontakt os

PwC Danmark

Tlf: 3945 3945
E-mail

Følg PwC