En agil skatteforretning

Vi har igen i år skabt en fremragende udvikling i vores skatteforretning. En forretning, der er kendetegnet ved en stærk, entreprenant kultur, hvor evnen til at være nyskabende er en naturlig del af hverdagen.

Vi har igen i år skabt en fremragende udvikling i vores skatteforretning og opnået en samlet omsætningsvækst på 18 %. Væksten er drevet af en stor tilgang af nye kunder samt en stor efterspørgsel fra eksisterende kunder. Det har resulteret i en fremgang inden for alle tre forretningsområder: Selskabsskat, Moms, told & afgifter og Personskat.

Vi har i året tydeligt kunnet mærke, at virksomhederne i stigende grad skal forholde sig til meget og omfattende lovgivning på skatte- og afgiftsområdet, som er både komplekst og svært at navigere i – ikke mindst når virksomhederne opererer på tværs af landegrænser og individuelle nationalstater med hver deres sæt af skatte- og afgiftsregler. Vi har derfor særligt hjulpet vores kunder med at skabe overblik over gældende lovgivning, ligesom vi har rådgivet vores kunder om, hvordan de bedst muligt sikrer, at de handler i overensstemmelse med reglerne, hvilket fx har været særligt efterspurgt i forbindelse med reglerne for personskatter.

”Vi har igen i år skabt en fremragende udvikling i vores skatteforretning.”

Det store fokus på skat og afgifter hos både virksomhedsledere og politiske ledere stiller ligeledes nye og skærpede krav til virksomhedens skattefunktion. Samtidig ser vi, at den hastige digitale og teknologiske udvikling får afgørende indflydelse på virksomhedens skattefunktion og myndighedernes skatteopkrævning. Det vil alt sammen grundlæggende forandre fremtidens skattefunktion.

Derfor har vi i året haft fokus på at transformere vores egen forretning og egne kompetencer for at imødekomme den aktuelle udvikling, så vi hele tiden er på forkant. Samtidig har vi oplevet, at virksomhederne er opmærksomme på at tilpasse og videreudvikle deres skattefunktion, og det har vi bl.a. kunnet mærke på den stigende efterspørgsel på rådgivning inden for automatisering og digitalisering af skatteprocesser og -kontroller. Skatterådgivning i forbindelse med forskellige forretningsmæssige transaktioner har også været særligt efterspurgt i årets løb.

Vores skatteforretning er kendetegnet ved en stærk, entreprenant kultur, hvor innovation og evnen til at være nyskabende er en naturlig del af hverdagen. Og vi har i året formået at tiltrække og fastholde markedets dygtigste skattetalenter. Det er med til at sikre, at vi fortsætter med at være en relevant sparringspartner for vores kunder.

Hvordan ser fremtidens skattefunktion ud?

PwC forventer, at seks temaer vil påvirke og forandre fremtidens skattefunktion grundlæggende. Det stiller krav om at være på forkant med udviklingen, så skattefunktionen bliver ved med at være relevant for resten af virksomheden.

Seks temaer påvirker fremtidens skattefunktion

Læs mere om året i PwC

Kontakt os

PwC Danmark

Tlf: 3945 3945
E-mail

Følg PwC