Digitalisering driver udvikling

I PwC står den teknologiske og digitale udvikling fortsat højt på agendaen, hvor digitalisering allerede er en integreret del af vores forretning, og vi har konstant fokus på fx at udvikle nye digitale værktøjer.

Vores kunder har på tværs af industrier og brancher været særligt optaget af den teknologiske og digitale udvikling. Det er en udvikling, der sker eksponentielt og er i fuld gang med at forandre erhvervslivet globalt og i Danmark. Flere virksomheder har allerede som følge af den teknologiske og digitale udvikling foretaget helt grundlæggende ændringer i deres kerneforretning over de seneste år, ligesom flere forventer, at dele af deres kerneforretning vil ændre sig grundlæggende i årene, der kommer, eller helt forsvinde.

Også i PwC står den teknologiske og digitale udvikling fortsat højt på agendaen, hvor digitalisering allerede er en integreret del af vores forretning.

Vi har konstant fokus på fx at udvikle nye digitale værktøjer, der gør, at vi kan betjene vores kunder bedst muligt. Senest har vi internt i forretningen igangsat et større digitaliseringsprojekt på tværs af vores forretningsområder i relation til samarbejdet med vores kunder og vores egne interne processer.

Andre tendenser

Andre megatendenser, der ud over den teknologiske og digitale udvikling er med til at forandre vilkårene i forhold til at drive forretning, er demografiske ændringer, urbanisering, ændringer i den økonomiske magtbalance samt ressourcemangel og klimaforandringer.

Samtidig ser vi også, at talentagendaen ændrer sig. Uanset forretningsområde er det afgørende med adgang til de rette kompetencer, og derfor bliver det væsentligt at rekruttere og udvikle talent, som forstår at navigere i en kompleks verden.

Forskning fra PwC’s Strategy& viser, at de mest succesfulde virksomheder har en strategisk capability-drevet tilgang til værdiskabelse, der forener brand og identitet med eksekvering, tilpasning og forretningsmæssig værdiskabelse.

 
“Verdens mest succesfulde virksomheder fokuserer ikke ensidigt på vækst”

Verdens mest succesfulde virksomheder er kendetegnet ved deres evne til at forene identitet med deres strategiske, markedsmæssige tilgang, deres kultur og eksekveringskraft. Konkret transformerer de deres forretning frem mod en stadig mere unik markedsposition gennem fem handlingstiltag.

”I PwC havde vi gerne været den nye revisorlov foruden, da den medfører øgede omkostninger og yderligere administrative byrder for erhvervslivet, uden at den højner revisionskvaliteten.”

Lovgivningsmæssige krav

De regulatoriske krav til at drive virksomhed forandrer sig også. Vi og vores kunder har i året også skullet forholde os til nye krav og regulering, fx i relation til EU-persondataforordningen, der stiller krav til virksomhedernes håndtering af persondata, som vi bl.a. samarbejder med PFA Pension om. De børsnoterede virksomheder, kreditinstitutter og forsikringsselskaber (PIE-virksomheder) har i år også skullet forholde sig til den nye revisorlov, hvor en række nye EU-regler er blevet implementeret i dansk lovgivning.

I PwC havde vi gerne været den nye revisorlov foruden, da den medfører øgede omkostninger og yderligere administrative byrder for erhvervslivet, uden at den højner revisionskvaliteten. Vi glæder os dog over, at politikerne har lyttet til erhvervslivet, og at den nye revisorlov er vedtaget uden unødig overimplementering.

Læs mere om året i PwC

Kontakt os

PwC Danmark

Tlf: 3945 3945
E-mail

Følg PwC