Høj kvalitet i vores revisionsforretning

Vi har oplevet en øget efterspørgsel på vores revisions- og erklæringsydelser, og det vidner om, at den kvalitet, PwC's revision tilfører, er værdiskabende for vores kunder og deres nøgleinteressenter.

Revision af højeste kvalitet er afgørende for at kunne leve op til hvervet som offentlighedens tillidsrepræsentant, og det er på dette fundament, vi bygger vores revisionsforretning. Vi er stolte af, at vi formår at opretholde et højt kvalitetsniveau, og det bekræfter os i, at vi har de rette kvalitets- og risikostyringsprocesser, som vi hele tiden har fokus på at udvikle og effektivisere. Vi har oplevet en øget efterspørgsel på vores revisions- og erklæringsydelser, hvilket naturligvis er positivt og vidner om, at den kvalitet, PwC’s revision tilfører, er værdiskabende for vores kunder og deres nøgleinteressenter.

Markedet er fortsat præget af intens konkurrence, og der sker store forandringer i forhold til de lovgivningsmæssige rammer, men vi har samlet set oplevet en positiv udvikling i vores revisionsforretning.

Et troværdigt beslutningsgrundlag

Revision styrker tilliden mellem erhvervslivets aktører ved at bidrage til et troværdigt beslutningsgrundlag, og den lovpligtige revision udfylder en vigtig samfundsmæssig opgave. Det er en opgave, vi i PwC er stolte over at varetage, og vi er særligt stolte af årets 12 nye statsautoriserede revisorer.

loading-player

Playback of this video is not currently available

”Vi har oplevet en øget efterspørgsel på vores revisions- og erklæringsydelser, hvilket naturligvis er positivt og vidner om, at den kvalitet, PwC’s revision tilfører, er værdiskabende for vores kunder og deres nøgleinteressenter.”

Vi har haft fokus på, hvordan vi gennem en innovativ tilgang til digitalisering fortsat kan levere revision af højeste kvalitet, samtidig med at vi gør revisionsprocessen endnu mere effektiv og værdiskabende for vores kunder. Gennem brug af digitale værktøjer gøres revisionsprocessen mere gennemskuelig, og det giver vores kunder et bedre overblik over resultatet af revisionen. Derudover giver digitale analyseværktøjer, såsom revisionsværktøjet Halo, os mulighed for at bearbejde store mængder data, som vi kan bruge som grundlag for værdiskabende input og forslag til optimering af kundens forretning.

Revisionspligten er lempet for de små virksomheder, hvorfor vi til gengæld ser en stigning i ydelser, som fx udvidet gennemgang og reviews, i dette markedssegment. Vores SMV-kunder fortsætter også med at vise interesse for og tage positivt imod vores digitale kundeplatform PwC-Portalen.

Den positive modtagelse bekræfter os i vores ambitioner om at fortsætte udviklingen af digitale værktøjer og løsninger til vores kunder for derigennem at bidrage til at skabe de bedste muligheder for vækst og udvikling blandt vores SMV-kunder. Dette vil også fremadrettet være et fokusområde for PwC.

loading-player

Playback of this video is not currently available

”Vores familie har ejet virksomheden i over 100 år, så tillid og relationer er afgørende for os. Dinesen Floors er i rivende udvikling, og vi får tæt og personlig rådgivning af international kvalitet. Det betyder, at vi kan fokusere vores energi på at blive ved med at vokse.”

Thomas Dinesen
Adm. direktør og ejerleder, Dinesen Floors

Læs mere om året i PwC

Kontakt os

PwC Danmark

Tlf: 3945 3945
E-mail

Følg PwC