Markedsrettet kultur og tilfredse kunder driver vores succes

PwC’s ambition er at være det revisions-, skatte- og rådgivningshus, der skaber mest værdi for sine relationer.

PwC’s ambition er at være det revisions-, skatte- og rådgivningshus, der skaber mest værdi for sine relationer. Det gælder i forhold til vores kunder, som skal opleve, at når de vælger PwC, så vælger de den mest troværdige samarbejdspartner, der forstår deres forretning, lytter til deres behov og udfordringer, er på forkant med udviklingen, og som skaber værdi for dem og deres omgivelser.

Det gælder også i forhold til vores medarbejdere og partnere, hvor vi ønsker at være branchens mest attraktive sted at gøre karriere. Vi er derfor særligt stolte af, at vi for tredje år i træk anerkendes af dansk erhvervsliv for at være den revisions-, skatte- og rådgivningsvirksomhed, der har branchens bedste image*.

Vi lægger stor vægt på, at vi året igennem er i dialog med hele det danske erhvervsliv, politikere, forskningsmiljøer, uddannelsesinstitutioner og brancheforeninger – i det hele taget meningsdannere, der bidrager til den samfundsmæssige udvikling – for at få feedback, indsamle viden og dele perspektiver på både forretningsmæssige muligheder og udfordringer. Alt sammen for at skabe udvikling og være med til at sikre dialog om de bedste rammevilkår for dansk erhvervsliv.

loading-player

Playback of this video is not currently available

Mogens Nørgaard Mogensen
Senior Partner og adm. direktør

Branchens bedste image

Årets imageanalyse placerer for tredje år i træk PwC som den virksomhed i branchen, der har det bedste image. Vi bedømmes ekstraordinært flot på parameteret ”Medarbejdere”, der med en placering som nr. 11 i den samlede analyse anerkender vores medarbejdere som kompetente og servicemindede*. Dette tager vi som et udtryk for, at særligt vores kunder oplever PwC som en kompetent samarbejdspartner.

Brancheførende på imageparametrene:

  • Medarbejdere
  • Troværdighed
  • Kvalitet
  • Ledelse
  • Kommunikation
  • Konkurrenceevne

”Vi er i år blevet valgt som enerevisor for A.P. Møller - Mærsk, hvilket er en stor tillidserklæring.”

Ekstraordinært flotte resultater

Vi kan konstatere en flot organisk omsætningsvækst inden for alle vores forretningsområder; revision, skat og i særdeleshed vores rådgivningsforretning. Vi har i år opnået ekstraordinært flotte resultater og en samlet organisk vækst på tværs af vores forretning på hele 11,4 %, som vi er meget tilfredse med.

PwC’s omsætning runder for første gang DKK 2 mia., og den dækker over en positiv udvikling inden for alle vores markedssegmenter; Top Tier, Mid Tier, SMV og Public**. Omsætningsvæksten er drevet af, at vores kunder i stigende grad vælger PwC til at bidrage med løsninger på mange af deres forretningsmæssige udfordringer. Vi er glade for denne tillid fra vores kunder, som vidner om, at de oplever, at PwC er en relevant forretningsmæssig sparringspartner, der leverer værdiskabende løsninger af høj kvalitet.

Vi udbygger vores stærke markedsposition som revisor og/eller rådgiver for 86 % af virksomhederne i top 100 (Top Tier) og fastholder vores position som revisor for 38 % af disse virksomheder.

Vi er i år blevet valgt som enerevisor for A.P. Møller - Mærsk, hvilket er en stor tillidserklæring. Vi har også haft glæden af at være revisor og rådgiver for DONG Energy i forbindelse med børsnoteringen, som indtil nu er verdens største i 2016***. I den øvrige del af top 1.000 (Mid Tier) oplever vi også en positiv udvikling. Her øger vi vores markedsandel som revisor til 28 % og har en markedsandel på 45 % som revisor og/eller rådgiver i samme segment.

"En børsnotering, som skrev sig ind i historiebøgerne"

At planlægge og gennemføre en børsnotering kræver mange kræfter – at planlægge og gennemføre verdens største kræver endnu flere.

Den 9. juni 2016 kunne DONG Energy skrive historie. Her kulminerede flere måneders arbejde, da selskabet kunne sende sine aktier i handel på børsen for første gang og gennemføre det, som skulle vise sig at være verdens hidtil største børsnotering i 2016***. I fremtiden skal børsnoteringen gøre det lettere for DONG Energy at få adgang til kapital og sikre, at selskabet fx kan bevare sin globale førerposition inden for opførelse af havvindmøller.

Bag arbejdet med børsnoteringen ligger en intens proces, hvor hundredvis af folk har arbejdet for at lykkes med opgaven. PwC har haft glæden af at være rådgiver og revisor for DONG Energy i forbindelse med børsnoteringen.

Om DONG Energy

DONG Energy blev dannet i 2006 som resultatet af en sammenlægning af seks danske energiselskaber: DONG, Elsam, Energi E2, Nesa, Københavns Energi og Frederiksberg Forsyning. DONG Energy-aktien debuterede på fondsbørsen den 9. juni 2016. Staten vil fortsat have en aktiepost på 50,4 %. Øvrige storaktionærer er bl.a. Goldman Sachs, SEAS-NVE og ATP.

Vi fastholder vores markedsandel som revisor for 7 % af de små og mellemstore virksomheder (SMV), hvor vi oplever fortsat stor aktivitet og vækst. Digitalisering driver bl.a. en efterspørgsel i SMV-segmentet på effektivisering af virksomhedsdriften, således at den enkelte virksomhed kan fokusere sine ressourcer direkte på udviklingen af forretningen og dermed stimulere vækst.

Inden for den offentlige sektor er vi som revisor stærkt repræsenteret, bl.a. med en markedsandel på 22 % inden for det kommunale område og en markedsandel på 38 % inden for uddannelsesområdet. Vi har i året haft en øget kundetilgang, som bl.a. er et resultat af, at vi er valgt som leverandør på en lang række af rammeaftaler, kombineret med vores skræddersyede løsninger udviklet særligt til denne sektor. Det er med til at konsolidere og styrke vores position som relevant samarbejdspartner for den offentlige sektor – både som revisor og rådgiver – om alt fra strategi og eksekvering over effektivisering og styring til digitalisering og organisationsudvikling.

Vi har også styrket vores tilstedeværelse over for den finansielle sektor, og vi er stolte af, at mange markante finansielle virksomheder har valgt PwC som deres revisor og rådgiver. Vi har skabt markant vækst, og vores omsætning inden for denne sektor er i år fordoblet sammenlignet med sidste år. Sektoren er i endnu højere grad end andre sektorer optaget af compliance, hvilket vi har haft særligt fokus på at rådgive vores kunder om, og hvor vi bl.a. samarbejder med Danske Bank om implementering af gældende lovkrav inden for håndtering af hvidvask.

loading-player

Playback of this video is not currently available

”Det er afgørende for os, at vi har kendskab til alt, der rører sig i den finansielle sektor. Det gælder også for vores revisor og rådgiver. Middelfart Sparekasse oplever stor kundetilgang i øjeblikket, og den rådgivning, vi får, er med til at sikre, at vi vokser på en god og ordentlig måde.”

Martin Baltser
Adm. direktør, Middelfart Sparekasse

Vision

Vi vil være det revisions-, skatte- og rådgivningshus i Danmark, der skaber mest værdi for vores relationer.

Mission

Vi vil skabe værdi gennem engageret kundebetjening af høj kvalitet, branchens dygtigste medarbejdere og ledere – understøttet af det stærkeste brand.

Læs mere om året i PwC

* IFO’s imageanalyse 2016.
** Top Tier: Danmarks 100 største virksomheder baseret på Børsen Top 1.000 2015. Mid Tier: Danmarks 101-1.000 største virksomheder baseret på Børsen Top 1.000 2015. SMV: Danmarks 1.001- små og mellemstore virksomheder baseret på antal A/S og ApS, der ligger uden for Børsen Top 1.000 2015. Public: Statslige institutioner, statslige virksomheder, kommuner, regioner, almene boligselskaber, kommunale forsyningsselskaber samt uddannelsesområdet.
*** PwC’s IPO Watch Europe Q2 2016.

Kontakt os

PwC Danmark

Tlf: 3945 3945
E-mail

Følg PwC