Stor efterspørgsel på rådgivningsydelser

Udviklingen i vores rådgivningsforretning har været kendetegnet ved en stor efterspørgsel på alle vores ydelser og kompetencer, og vores konsulentforretning, PwC’s Consulting, står stærkere end nogensinde.

Udviklingen i vores rådgivningsforretning, Advisory, der består af vores transaktionsforretning og konsulentforretning, har været kendetegnet ved en stor efterspørgsel på alle vores ydelser og kompetencer. Vi ender derfor året med en flot samlet vækst på 47 %.

Vores konsulentforretning, PwC’s Consulting, står stærkere end nogensinde, og vi tilbyder vores kunder en samarbejdspartner, som formår at binde forretningen sammen – fra strategi over procesudvikling til implementering heraf. Vores vedvarende fokus på opbygning af denne del af vores forretning betyder, at vi i dag har opbygget en stor konsulentforretning med stærke ressourcer, der rådgiver vores kunder inden for en bred vifte af ydelser, når de skal tilpasse deres forretning til en digital verden.

Vi har bl.a. samarbejdet med vores kunder om digitalisering af forretningsmodeller, herunder it-transformation, samt rådgivet vores kunder om it-sikkerhed. Rådgivning inden for shared services og robotics har også været efterspurgt af vores kunder.

I vores transaktionsforretning har vi også haft et meget stærkt år med stigende efterspørgsel på M&A-rådgivning, finansiel due diligence og skatterådgivning samt et konstant højt aktivitetsniveau og en bred dækning af såvel store som små transaktioner, herunder mange af de væsentligste danske virksomhedshandler.

Vi har i løbet af året fortsat opbygningen af vores kompetencer inden for fast ejendom, hvor vi har skabt en stærk portefølje inden for køb, salg og finansiering af fast ejendom. Der har endvidere været en stigende efterspørgsel på vores ydelser inden for restruktureringer og værdiansættelser.

Alt i alt har vi i året haft en særdeles positiv udvikling i vores samlede rådgivningsforretning, og vi tror på, at vi gennem en fortsat engageret kundebetjening og de rette kompetencer kan fortsætte den positive vækstrejse, der har karakteriseret Advisory i året.

”Udviklingen i vores rådgivningsforretning har været kendetegnet ved en stor efterspørgsel på alle vores ydelser og kompetencer.”

loading-player

Playback of this video is not currently available

”Hvordan går man fra at være en kæde af selvstændige butikker til at være én samlet Imerco-kæde? Hvordan skaber vi en organisation, så vi kan servicere vores butikkers forskellige behov? Vi kunne ikke bare bruge standardløsninger. Det hele måtte funderes i, præcis hvordan vores forretning fungerede. Sammen fandt vi de rette svar.”

Thomas Colding-Jørgensen
CFO, Imerco

Læs mere om året i PwC

Kontakt os

PwC Danmark

Tlf: 3945 3945
E-mail

Følg PwC