PwC i Skive

Hos PwC i Skive er vi mere end 50 engagerede medarbejdere. Vi yder assistance og rådgiver virksomheder i alle størrelser – lige fra mindre personlige virksomheder til børsnoterede selskaber.

PwC i Skive

Resenvej 81,
7800 Skive

Tlf. 9615 4900

Find vej

I Skive og Limfjordsområdet servicerer vi en lang række virksomheder inden for forskellige erhverv såsom produktion, handel, landbrug, håndværk og sundhedssektoren. Endvidere har vi en række branchespecialer inden for finans-, apoteks-, undervisnings- og forsyningssektoren og betjener kunder fra store dele af landet.

Vi varetager blandt andet følgende opgaver for vores kunder i og omkring Skive:

 • Revision
 • Bogholderi
 • Regnskab
 • Bogføring
 • Skat og skatterådgivning
 • Moms, told og afgifter
 • Afdragsregler
 • Køb og salg af virksomheder
 • Generationsskifte
 • Økonomiske analyser
 • International skat
 • Internationale revisionsstandarder
 • Internationalt regnskab
 • International bogføring
 • Ansættelseskontrakter
 • Årsregnskaber
 • EU projekter
 • Ledelsesberetninger
 • Mv.

Lokal rådgivning og revision i Skive

Hos PwC i Skive fokuserer vi på, at lokalsamfundet har et solidt økonomisk fundament. Derfor støtter vi gerne lokale initiativer, der styrker og skaber fremdrift i lokalområdet. Vores engagement er samtidigt med til at give os den nødvendige viden om Limfjordsegnen, der skal til for at kunne tilbyde din virksomhed den mest optimale rådgivning.

PwC i Skive er en afdeling i et af verdens største revisions-, skatte- og rådgivningshuse. I Danmark samarbejder cirka 1.919 PwC-revisorer og specialister fra 15 kontorer hver dag om at hjælpe vores kunder med deres succes. Vi er også internationale – vores netværk af globale kolleger tæller mere end 223.468 specialister fra hele verden – hvilket giver et solidt og trygt udgangspunkt for dig, der opererer på tværs af landegrænser.

Kontakt din rådgiver og revisor i Skive

Bjørn Jakobsen

Partner, statsaut. revisor, Skive

9615 4935

Email

Kontakt os

PwC Danmark

Tlf: 3945 3945
E-mail

Følg PwC