17 milliarder kroner mere til investeringer i C20

17 milliarder kroner mere til investeringer i C20

C20-selskaberne oplever en jævnt stigende omsætning og en forbedret indtjening. Investeringerne er samtidig på vej op, selvom tendensen med stadig større udbetalinger til aktionærerne fortsætter. Det viser PwC’s ’C20+ by Numbers 2015’, der er en analyse af regnskaberne fra de danske C20-selskaber samt de 10 større ikke-børsnoterede selskaber.

Ifølge den nye analyse fra PwC har en stor andel af C20-selskaberne tjent rigtig gode penge i det forgangne regnskabsår, og de har et godt finansielt beredskab. Analysen viser, at en del af overskuddet går til at betale af på gæld og udbetale aktieudbytter eller aktietilbagekøb, men den viser også, at flere af selskaberne atter investerer.

”Det er rigtig godt nyt, at flere selskaber ser ud til at have genvundet deres investeringslyst, for vi har brug for investeringer, der på sigt kan omsættes til vækst og nye job i Danmarks største virksomheder, ” siger Henrik Steffensen, partner i PwC.

I alt har der således været en stigning på 34 % i pengestrømme anvendt til investeringer, og de samlede investeringer udgør nu 67 mia. kroner mod 50 mia. kroner sidste år. Ni virksomheder har stigende investeringer, heraf har otte selskaber øget deres investeringer med mere end 10 %. Dermed tyder meget på, at en udvikling med faldende investeringer endelig er vendt efter to år. Den meget store stigning er hovedsageligt båret af TDC og A.P. Møller Mærsk.

”Det ser særligt positivt ud, når vi sammenligner med de to forgange år, hvor selskaberne var mere tilbageholdne med at investere. Træerne vokser dog ikke ind i himlen, og størstedelen af selskaberne har fortsat en positiv pengestrøm, hvilket tyder på plads til yderligere investeringer,” fortæller Henrik Steffensen.

Investeringerne holder ved ind i 1. kvartal 2015, hvor de i gennemsnit er steget med 7 % sammenlignet med 1. kvartal 2014.

"Investeringerne fortsætter, og mon ikke den positive udvikling bider sig fast, så vi også i 2015 kan ende med en samlet stigning i investeringerne,” vurderer Henrik Steffensen.

Han peger dog på, at der samtidig udbetales ret store beløb i aktieudbytter og aktietilbagekøb, som er steget med i alt 11 mia. kr. til 54 mia. kr. i 2014, hvilket kan trække en smule i den anden retning.

Stigende investeringer

Baggrunden for de stigende investeringer skal bl.a. findes i C20-selskabernes omsætning, der i gennemsnit er steget med 5 % i 2014. Dermed er det tredje år i træk, at omsætningen stiger, og udviklingen er meget positiv, påpeger Henrik Steffensen:

”Analysen viser en god konstant trend med stigende omsætning hos C20-selskaberne og altså en generel god udvikling i toplinjen. Det er bestemt et sundhedstegn og vidner om, at der har været godt gang i økonomien igen i et par år,” fortæller han.

C20-selskaberne har desuden oplevet en væsentlig stigning i den gennemsnitlige driftsindtjening (EBITDA). I 2014 er der således en gennemsnitlig vækst på 15 % mod 13 % i 2013, og alle de analyserede virksomheder har i øvrigt en positiv driftsindtjening. Hele 7 ud af de 15 ikke-finansielle virksomheder præsterer en vækst på mere end 10 %. Hertil kommer, at alle resultatmarginer viser stigninger – så selvom omsætningen stiger, aflejres der endnu mere på bundlinjen.

”Det er flot, at så mange selskaber har formået at øge deres overskud med tocifrede vækstrater. Det skyldes selskabernes fortsatte fokus på at nedbringe omkostningerne, men også udefrakommende faktorer som kursen på den amerikanske dollar og et generelt faldende omkostningsniveau, som uden tvivl har sat sit tydelige præg,” siger Henrik Steffensen, der i øvrigt vurderer, at vi vil se spor af den styrkede dollar langt ind i 2015.

Denne tendens underbygges af udviklingen i 1. kvartal 2015, hvor driftsindtjeningen (EBITDA) stiger med 21 % i gennemsnit, og omsætningen stiger med 7 % i gennemsnit sammenlignet med 1. kvartal 2014.

De større ikke-børsnoterede kan sagtens være med

Som noget nyt i analysen har PwC sammenholdt 10 af de større ikke-børsnoterede danske virksomheder (+selskaberne) med C20-selskaberne. Denne del af undersøgelsen viser, at +selskaberne i gennemsnit har oplevet en vækst i omsætningen på 4 %, som er et procentpoint lavere end gennemsnittet for C20-selskaberne.

Dermed ligger de to grupper meget på niveau, når vi ser på vækst i omsætningen. Til gengæld ligger + selskaberne noget lavere end C20-selskaberne, når vi ser på væksten (EBITDA), der ligger på 8 %. Det er hele syv procentpoint lavere end C20-selskaberne.

”Analysen viser, at C20-selskaberne har skabt større vækst i indtjeningen end +selskaberne på baggrund af stort set samme omsætningsvækst. Det kan skyldes, at C20-selskaberne har været bedre til at nedbringe deres omkostninger,” forklarer Henrik Steffensen.

I sagens natur udbetaler +selskaberne ikke udbytte i samme omfang som C20-selskaberne, hvilket ser ud til at have en positiv effekt på deres investeringer. I alt har der således været en stigning fra 16 mia. kr. i 2013 til 36 mia. kr. i 2014 – en meget betragtelig stigning. Det skal dog ses i lyset af, at 2013 viste et stort dyk i investeringerne sammenholdt med året før.

Tendensen blandt +selskaberne har imidlertid været stigende investeringer henover de sidste 5 år, hvor investeringerne de seneste år hos C20-selskaberne har været vigende (dog med en stigning i 2014). Hertil siger Henrik Steffensen:

”Vi kan se, at der henover en årrække er en mere positiv udvikling i investeringerne blandt +selskaberne. Det er helt naturligt, at når ikke der udbetales så store udbytter, bliver der mere tilbage til investeringer. På lang sigt er der imidlertid ikke noget, som skulle tale for, at ikke-noterede selskaber investerer mere end C20-selskaberne,” slutter han.

Om ’C20+ by Numbers’

”C20+ by Numbers” er udarbejdet på baggrund af offentliggjorte årsrapporter for årene 2010 til 2014. For eksempel er analysen af indtjening og omsætning baseret på den i resultatopgørelsen offentliggjorte omsætning og resultat for året. For virksomheder med skævt regnskabsår betragtes regnskaber med balancedag i 2014 som et ”2014-regnskab”.

Analysen er udarbejdet på baggrund af finansiel information i danske kroner (DKK) og eventuelt omregnet fra udenlandsk valuta. Der er ikke korrigeret for valutakursudsving i løbet af året, hvorfor fx omsætning og omkostninger kan være væsentligt påvirket af ændringer i valutakurser.

Analysen omfatter primært de ikke-finansielle selskaber, som var med i C20 indekset pr. 1. januar 2015, men indeholder også begrænsede oplysninger om finansielle virksomheder i C20.

I forhold til 2014 er Topdanmark erstattet i C20-indekset af ISS, hvorfor antallet af ikke-finansielle virksomheder er steget fra 14 til 15 selskaber.

I sagens natur kan virksomhedernes regnskabspraksis være forskellig, ligesom der kan være branchemæssige forskelle, som medfører, at en direkte sammenligning er vanskelig. Der er foretaget udvalgte korrektioner vedrørende selskaber med meget afvigende tal (væksttal på over 100 %). Disse korrektioner er tydeligt angivet i baggrundsmaterialet.

”C20+ by Numbers” inkluderer regnskabstallene fra 2010, 2011, 2012, 2013 og 2014. Denne pressemeddelelse bygger alene på udviklingen fra 2013 til 2014 samt 1. kvartal 2015.

Medlemmer af C20 indekset pr. 1. januar 2015

 • A.P. Møller - Mærsk A og A.P. Møller - Mærsk B
 • Carlsberg B
 • Chr. Hansen Holding
 • Coloplast B
 • Danske Bank (finansiel)
 • DSV
 • FLSmidth & Co
 • Genmab A/S
 • GN Store Nord
 • ISS
 • Jyske Bank (finansiel)
 • Nordea Bank - CPH (finansiel)
 • Novo Nordisk B
 • Novozymes B
 • Pandora A/S
 • TDC
 • Tryg (finansiel)
 • Vestas Wind Systems
 • William Demant Holding

De 10 større ikke-børsnoterede selskaber (+selskaberne)

I 2014 er tilføjet +selskaberne til C20+ by numbers-analysen. Disse udgør de 10 større ikke-børsnoterede virksomheder i Danmark, som aflægger årsrapport efter de internationale regnskabsregler, IFRS (og som har offentliggjort sin årsrapport senest 1. maj 2015). Størrelsen afgøres ud fra en kombination af antal medarbejdere og omsætning.

+selskaberne omfatter:

 • Danish Crown
 • Arla
 • Danfoss
 • DONG Energy
 • LEGO
 • Falck
 • Post Danmark
 • MT Højgaard
 • LM Windpower
 • Icopal

Kontakt os

Henrik Steffensen

Global IFRS-partner

Tlf: 3945 3214

Malene Billund

Presseansvarlig

Tlf: 5133 2378

Følg PwC