Her er de danske intern revisionsfunktioners største trusler

Det er mangel på kompetencer, der udgør en af de største trusler for danske virksomheders interne revision. Samtidig skal den interne revision blive meget bedre til at udnytte data optimalt, hvis man vil kunne klare sig i den digitale fremtid, der konstant forandrer sig. Sådan lyder vurderingen fra de danske Chief Audit Executives (CAE’er) i et uddrag af den nye internationale undersøgelse fra PwC om intern revision med titlen ”State of the Internal Audit Profession Study”.

Kun 31 % af de danske CAE’er som deltog i undersøgelsen, anvender data til risikoanalyser, mens 77 % vurderer data som en af deres største udfordringer i løbet af de kommende 18 måneder. Dermed ligger der et stort potentiale i dataudviklingen for den interne revision, både hvad angår risikohåndtering og -overvågning samt muligheden for at øge effektiviteten. Skal potentialet indfries, må man dog benytte sig af mere avancerede analyse- og visualiseringsværktøjer, der kan skabe en mere værdifuld forretningsindsigt.

”De mest gængse systemer er primært bygget til at importere data, men formår ikke at eksportere anvendeligt og let forståeligt data. Mange virksomheder besidder derfor ikke de mere specialiserede kompetencer, og dermed går man glip af nogle muligheder for dataanvendelse. Der er dog i stigende grad behov for en ændret tilgang til data. Vi skal ikke længere kun tænke data som et testværktøj for specifikke risici, men i ligeså høj grad se det som en mulighed for at skabe et overblik over virksomhedens fulde risikobillede,” udtaler Johan Bogentoft, der er partner og ansvarlig for Internal Audit Services i PwC.

Mangel på kompetencer

69% af de danske CAE’er, som deltog i den internationale undersøgelse, nævner adgangen til kompetencer som en af de største udfordringer fremadrettet.  Markedet forandrer sig konstant og skaber et behov for omstillingsparathed, og derfor er det nødvendigt at rekruttere, så man sikrer differentierede kompetencer. Denne konklusion ligger i tråd med PwC’s nyligt offentliggjorte CXO Survey 2015, hvor danske ledere ligeledes peger på tilgængeligheden til kompetencer som en af de største udfordringer.

”Vi oplever en markant øget efterspørgsel efter vores interne revisionsydelser i Danmark og resten af Norden. Dette drejer sig både om hel eller delvis outsourcing af den interne revisionsfunktion, men i ligeså høj grad om, at virksomhederne efterlyser en sparringspartner, der kan hjælpe med at effektivisere og forbedre den interne revision. Dette er naturligvis et udtryk for, at virksomhederne ønsker at sikre en kompetent og tidssvarende intern revisionsfunktion,” udtaler Johan Bogentoft.

Virksomheder transformerer deres forretningsstrategier for at kunne agere i et marked med konstante forandringer i disse år, men skaber samtidig nye og komplekse risici for intern revision. 85% af de danske CAE’er som deltog i undersøgelsen udtaler, at deres virksomhed enten gennemgår eller planlægger at gennemgå en transformation af forretningen inden for de næste 18 til 24 måneder. Uddraget understreger desuden, at de interne revisionsfunktioner, som er på linje med forretningens strategi, er på forkant med relevante risici og værdsættes af ledelsen. Endelig påpeger 85 % af de danske CAE’er, at intern revision forventes at påtage sig en helt eller delvist mere proaktiv rolle i løbet af de kommende 5 år.