Ny revisorlov får lempelig implementering i dansk lovgivning

Den nye revisorlov er netop sendt i høring. Loven medfører en række øgede omkostninger og byrder for erhvervslivet, uden at den er med til at højne revisionskvaliteten, lyder konklusionen fra PwC, der dog glæder sig over, at politikerne har lyttet til erhvervslivet, og at de skærpede krav kommer til at gælde færre virksomheder end forventet.

Den nye revisorlov, som netop er sendt i høring af Erhvervsstyrelsen, medfører skærpede krav til revision af børsnoterede virksomheder, kreditinstitutter og forsikringsselskaber. Det betyder bl.a., at der kommer krav om tvungne udbud af revision og skift af revisionsfirma samt yderligere begrænsninger i omfanget af opgaver, som revisor må assistere virksomheden med. Desuden stilles der yderligere krav til arbejdet i selskabernes revisionsudvalg. Lovforslaget implementerer en række nye EU-regler inden for revision, der blev vedtaget i april 2014 af Europa-Parlamentet.

"Helt overordnet set havde vi i PwC gerne været den nye EU-regulering på revisionsområdet foruden, da den medfører øgede omkostninger og yderligere administrative byrder for erhvervslivet, uden at det højner revisionskvaliteten. Derfor er der i vores øjne tale om unødvendig overregulering, og det er ikke positivt for konkurrencekraften," udtaler Mogens Nørgaard Mogensen, Senior Partner og adm. direktør i PwC.

De skærpede krav til revision kommer alene til gælde for børsnoterede selskaber, kreditinstitutter og forsikringsselskaber

"Vi er tilfredse med, at de danske politikere har været lydhøre over for erhvervslivet, og vi ser positivt på, at man i Danmark har lagt op til at følge samme linje som i Sverige og Tyskland, hvor der også er valgt en lempelig model i implementeringen af de nye EU-regler," fortæller Mogens Nørgaard Mogensen.

Som det ser ud nu, vil den nye lovgivning alene gælde for børsnoterede virksomheder, kreditinstitutter og forsikringsselskaber. De skærpede krav kommer således til at gælde færre virksomheder end forventet grundet den nye danske PIE-definition.

”Havde man i stedet valgt at følge den eksisterende, danske PIE-definition, var langt flere danske virksomheder blevet ramt, og dermed var flere danske virksomheder stillet ringere end deres konkurrenter i andre europæiske lande," siger Mogens Nørgaard Mogensen og tilføjer:

"Men uanset hvordan man vender og drejer det, så indebærer den ny revisorlov, at danske bestyrelser og revisionsudvalg kommer til at bruge mere tid på administrative opgaver og governance-forhold. Det er tid, som går fra deres hovedfokus på strategi og vækstskabelse, og det er ikke værdiskabende."

Mange virksomheder kan stadig rådføre sig med revisor i skattespørgsmål

Lovforslaget, som netop er sendt i høring, forhindrer ikke virksomhederne fuldstændigt i at drage nytte af den indsigt, som deres revisor har i deres økonomiske forhold inden for andre områder som fx skat, påpeger PwC:

”Det ligger i naturlig forlængelse af hinanden at hjælpe med regnskabs- og skattemæssige spørgsmål, og det er vi sikre på kommer virksomhederne til gode. De får nu flere valgmuligheder, når de skal foretage valg af leverandør på de forskellige områder, end det de var stillet i udsigt til med en skærpet implementering i dansk lovgivning," slutter Mogens Nørgaard Mogensen.

Kontakt os

Mogens Nørgaard Mogensen

Senior Partner og adm. direktør, Statsaut. revisor, PwC Denmark

Tlf: 3945 3232

Malene Billund

Presseansvarlig, PwC Denmark

Tlf: 5133 2378

Følg PwC