Nye konkurrenter er virksomhedernes største trussel

Nye konkurrenter er virksomhedernes største trussel

Danske topledere ser nye konkurrenter som den største trussel mod virksomhedernes vækst i det kommende år, og det får CXO’erne til at sætte innovation og kundefokus øverst på agendaen. Det viser PwC’s CXO Survey 2015, som i dag offentliggøres på CXO-konferencen 2015.

Omkring 400 danske CXO’er (adm. direktører og afdelingsdirektører) har deltaget i PwC’s CXO Survey 2015. Ifølge undersøgelsen opfatter hver tredje de nye traditionelle og utraditionelle konkurrenter udelukkende som en trussel, mens kun 10 % udelukkende ser det som en mulighed. Dermed er de nye traditionelle og utraditionelle konkurrenter den ændring i markedet, som CXO’erne betragter som den største trussel for vækst.

”CXO’erne oplever i disse år, at konkurrentbilledet forandrer sig væsentligt. Tidligere så man primært nye konkurrenter dukke op inden for ens egen branche, mens de i dag også opstår ud af andre brancher eller teknologier. Det gør konkurrentbilledet mere uigennemsigtigt og uforudsigeligt, og det ser de fleste CXO’er som en klar udfordring og trussel, ” udtaler Lars Baungaard, der er partner og direktør i PwC.

Innovation og kundefokus øverst på agendaen

Undersøgelsen viser, at løsningen skal findes i innovation, som er CXO’ernes vigtigste fokusområde i 2015, mens besparelser og effektiviseringer ligger på andenpladsen. På en tredjeplads prioriterer CXO’erne at være tæt på kunderne for at kunne levere varen.

”Ud over effektiviseringer ser vi, at CXO’erne planlægger at skærpe deres fokus på innovation og kunderne i det kommende år. Det er deres reaktion på presset fra konkurrenterne, og det skal sikre dem vækst i et marked, hvor det i stigende grad gælder om at være mere fremsynet og mere nytænkende end konkurrenterne. Ofte er det også sådan, at det netop er via kunderne, at ideerne til innovation opstår,” understreger Lars Baungaard.

Når vi ser på de tre forskellige kategorier i undersøgelsen, CEO’er, CFO’er og øvrige CXO’er, kan vi konstatere, at alle toplederne i de tre kategorier har innovation som nummer 1 på deres top 3 over fokusområder.

”Innovation er vigtig i alle hjørner af organisationen. Vi kan dog se, at det især er ledere i kategorien øvrige CXO’er, som har fokus på innovation, idet hele 73 % har valgt det som fokusområde, mens det gælder 58 % af CFO’erne og 52 % af CEO’erne,” fortæller Lars Baungaard.

Hellere vinde sammen end tabe alene

CXO Survey 2015 viser desuden, at mange virksomheder allerede indgår i eller overvejer at indgå i strategiske alliancer (77 %), og det er leverandører (40 %), kunder (39 %) og konkurrenter (36 %), som er de foretrukne alliancepartnere.

”Undersøgelsen peger på, at virksomhederne, ud over at have fokus på at være innovative og tilfredsstille kunderne, samtidig forsøger at afværge det trusselsfyldte konkurrentbillede, herunder ved at alliere sig med nogle af deres konkurrenter frem for udelukkende at forsøge at overvinde dem,” forklarer Lars Baungaard.

Investeringskronerne går til it og teknologi

Virksomhedernes fokus på innovation samt kundetilfredshed afspejler sig også i deres primære investeringsområder. Her svarer flertallet, at deres primære investeringer vil være inden for it- og teknologi (40 %), produktudvikling (33 %) samt kundefokusering/-tilfredshed (31 %).

”Investeringerne i it og teknologi kan forklares ved, at virksomhederne med it og teknologi vil drive innovation. Samtidig er investeringerne også rettet imod bekæmpelse af cybercrime, som er på CXO’ernes top 3 over bekymringer,” siger Lars Baungaard og tilføjer:

”Vi ser også, at bekæmpelse af cybercrime er et område, hvor de CXO’er, som har valgt det som fokusområde, savner de rette kompetencer for at være rustet til at håndtere udviklingen.”

6 ud af 10 CXO’er bekymrer sig om adgangen til talent

På listen over forhold, der bekymrer CXO’erne, ligger kvalificeret arbejdskraft helt i top. Flere end 6 ud af 10 CXO’er er bekymret for, om de kan få adgang til kvalificeret arbejdskraft og kompetencer. Når man ser på listen over primære investeringsområder, må medarbejderudvikling og rekruttering dog nøjes med en 5. plads, og talent ligger nede på en 10. plads over CXO’ens fokusområder.

”Det kan virke som lidt af et paradoks, at CXO’erne ikke har større fokus på deres bekymring om at få adgang til de rette medarbejdere. Det hænger sandsynligvis sammen med, at virksomhederne også ser det som et samfundsanliggende at sikre kvalificeret og veluddannet arbejdskraft,” siger Lars Baungaard.

Når vi ser på de tre kategorier, er det særligt de øvrige CXO’er, som bekymrer sig om adgang til kvalificeret arbejdskraft. Hele 69 % af de øvrige CXO’er bekymrer sig om adgang til kvalificeret arbejdskraft sammenlignet med 59 % af CFO’erne og 54 % af CEO’erne.

Vækstforventninger er positive

Når vi ser på vækstforventningerne, tegner der sig et overordnet billede af optimisme. Samlet set forventer 92 % af CXO’erne vækst i det kommende år, hvilket er på niveau med sidste år. Der er dog sket en stigning i antallet af virksomheder, som er særligt optimistiske. Således er det nu 37 % (mod 33 % i 2014), som forventer en vækst på over 10 %.

Særligt SMV’erne er meget optimistiske. 47 % af SMV’erne forventer således en omsætningsvækst på over 10 %, mens det samme gælder for 26 % af de store virksomheder. Det smitter af på forventningerne til jobvæksten, hvor 89 % af SMV’erne forventer at øge antallet af medarbejdere i Danmark, mens det blandt de store virksomheder er 71 %.

Generelt tegner CXO’erne fortsat et optimistisk billede af fremtiden – både i forhold til vækstforventninger og fremtidige ansættelser. Udviklingen i den store jobvækst, som særligt ses hos SMV’erne, hænger sammen med, at det også er SMV’erne, der forventer en større omsætningsvækst end de store virksomheder,” siger Lars Baungaard.

Flere af CXO’erne forventer også en medarbejdervækst i udlandet. Således svarer 34 % i 2015 mod 29 % i 2014, at de forventer en medarbejdervækst i udlandet på 6 % eller derover.

”Medarbejdervæksten i udlandet sker primært i forbindelse med oprustning på nye forretningsområder eller almindelig medarbejdertilvækst på allerede eksisterende kontorer, mens cirka 1 ud af 10 svarer, at det sker i forbindelse med egentlig outsourcing,” fortæller Lars Baungaard.

Om undersøgelsen

CXO Survey 2015 er gennemført via online- og telefoninterviews fra februar til marts 2015, og vi har spurgt omkring 400 danske CXO’er om deres syn på det kommende års udfordringer, investerings- og vækstmuligheder. Vi har taget udgangspunkt i et bredt udsnit af danske virksomheder.

I forhold til virksomhedstype skelner vi i undersøgelsen mellem SMV’er og ”store virksomheder”. SMV-segmentet er her karakteriseret som en virksomhed med en omsætning på mellem 0-250 mio. kr. De store virksomheder er karakteriseret som værende virksomheder med en omsætning fra 250 mio. kr. og op.

I forhold til de forskellige CXO-spor (CEO, CFO, CIO, CCO, COO, CRO, CHRO) skelner vi i undersøgelsen hovedsageligt mellem tre overordnede grupperinger: CEO’er, CFO’er og øvrige CXO’er. Den sidstnævnte gruppe er karakteriseret ved at være en sammenlægning af svarene fra CIO’er, CCO’er, COO’er, CRO’er, CHRO’er mfl., ligesom kategorien også indeholder de CXO’er, som ikke har angivet funktion.

Vi har bedt respondenterne om specifikt at forholde sig til følgende fokusområder og vælge ud fra disse: Innovation, nye alliancer, nye konkurrenter, strategi, agilitet, toplinjevækst, markedstilpasning, nye markeder, effektiv økonomistyring og rapportering, profitabilitet, skatteoptimering/skatteforhold, ny teknologi og digitalisering, kundetilfredshed, besparelser og effektivisering samt CSR, forretningsetik og anti-korruption, outsourcing, rekruttering og talentudvikling, cybersikkerhed og cybercrime, virksomhedsopkøb/salg og fusioner. Fokusområderne er udvalgt med afsæt i fokusområder, der blev udpeget af de globale topledere i PwC's Global CEO Survey 2015.

Kontakt os

Lars Baungaard
Direktør og markedsleder
Tlf: 3945 3308
E-mail

Malene Billund
Presseansvarlig
Tlf: 5133 2378
E-mail

Følg PwC