TDC kåret som årets vinder af C20 Regnskabsprisen

TDC kåret som årets vinder af C20 Regnskabsprisen

TDC er netop kåret som årets vinder af C20 Regnskabsprisen. Teleselskabet er særlig stærk på oplysninger om risikostyring og følger godt op på sine mål i årsrapporten. En flot grafik sikrer desuden, at alle oplysninger står skarpt. Sådan lød det fra dommerkomiteen, da prisen blev overrakt ved en stor kåring hos PwC i Hellerup.

”TDC har lavet en skarp årsrapport, der udmærker sig på alle parametre. Teleselskabet formår bl.a. at give læseren en meget overbevisende og ærlig opfølgning på relevante mål og tidligere udmeldte forventninger, og der følges op på både de gode og mindre gode resultater, som TDC har opnået i året,” lød det fra dommerkomiteen.

Årsrapporten er den stærkeste årsrapport bl.a. på grund af oplysningerne om risikostyring, som er et af de områder, som dommerkomiteen i år har anset som særligt aktuelt. Her præsenterer TDC bl.a. et flot ”risk map” med en god og konkret omtale af risici og indsatsområder.

”TDC har udarbejdet en eksemplarisk præsentation af selskabets finansielle og ikke-finansielle risici. Disse oplysninger fremstår forståelige og overskuelige,” lød det videre i dommerkomiteens begrundelse.

Cutting clutter i højsædet

TDC har samtidig fokus på cutting clutter, som handler om at begrænse overflødig tekst og på den måde styrke budskaberne i årsrapporten. Konceptet bakkes i årsrapporten godt op af en god grafik samt gode illustrationer i noterne og i ledelsesberetningen.

”Vinderen har udarbejdet en meget indbydende årsrapport, og man har klart indtryk af, at der er gjort en stor indsats for at skære uvæsentlig information fra. Derudover får læseren en god beskrivelse af relevante emner som fx de strategiske målsætninger,” påpeger dommerkomiteen.

Om C20 Regnskabsprisen

Bag bedømmelserne af C20-selskabernes regnskaber står en uafhængig dommerkomité, som PwC er sekretariat for. C20 Regnskabsprisen uddeles årligt til den C20-virksomhed, hvis årsrapport udmærker sig særligt inden for tre udvalgte temaer, og som kan skabe inspiration for andre virksomheder. De tre temaer er

  • Tema 1: Virksomhedens performance og opfølgning på udmeldte forventninger
  • Tema 2: En stringent struktureret årsrapport uden unødvendigt fyld
  • Tema 3: Virksomhedens strategiske målsætninger samt risici

Om dommerkomiteen

Vinderne vurderes og udvælges af en professionel, uafhængig og bredt sammensat dommerkomite.

Dommerkomiteen består af følgende medlemmer:

  • Niels Leth, Analysechef, Carnegie Investment Bank
  • Kristian Wærness, Senior Vice President i Dampskibsselskabet NORDEN & Formand for Rederiforeningens arbejdsgruppe for regnskab og revision
  • Claus Berner Møller, Afdelingschef, Danske Aktier, ATP
  • Ole Steen Andersen, Professionelt bestyrelsesmedlem
  • Bjørn Sibbern, Administrerende direktør, Nasdaq OMX
  • Lars Jønstrup Dollerup, Finansdirektør, Københavns Lufthavne A/S
  • Niels Mengel, Formand, Dansk Aktionærforening

Kontakt os

Henrik Steffensen

Global IFRS-partner

Tlf: 3945 3214

Malene Billund

Presseansvarlig

Tlf: 5133 2378

Følg PwC