Bestyrelsen omstiller sig til en ny virkelighed

Bestyrelser mener, at de hastige teknologiske fremskridt vil få størst indflydelse på virksomhederne, men ser i stigende grad ændringer i den økonomiske magtbalance få større effekt på strategi og brand. Fokus er, udover teknologi, på at investere i etablering af nye, lokale aktiviteter og ekspansion på nye markeder. Sådan lyder konklusionerne i PwC’s Board Survey 2017.

Hele 82 % mener, at ’de hastige teknologiske fremskridt’ er den megatendens, der får størst indflydelse på virksomhederne de kommende 3-5 år, og lige efter følger ’ændringer i den økonomiske magtbalance’ med 40 %. Det fremgår af PwC’s Board Survey 2017, som konkluderer, at virksomhederne er i fuld gang med at omstille sig til den nye digitale dagsorden og den ændrede økonomiske magtbalance med ’investeringer i nye lokalafdelinger’ og ’ekspansion på nye markeder’.

”Undersøgelsen viser, at teknologien er central, men også, at den ikke kan stå alene i mødet med kunderne og nye markeder. Digitalisering af produkter og services er et effektivt og nødvendigt middel til at omstille forretningsmodellen til at nå ud til mange, men tilstedeværelsen og kunderelationerne – og dermed brandpositioneringen – er stadigt helt afgørende, ” fortæller Kim Füchsel, managing partner og direktør i PwC og fortsætter:

”Det ses derfor tydeligt i undersøgelsen, at virksomhederne ønsker en tilstedeværelse på nye markeder, der både er digital, men høj grad også fysisk, og der fokuseres betydelige ressourcer på at være tæt på og relevant for det lokale marked.”

Således planlægger hver anden bestyrelse at lade virksomheden investere over 20 % mere i forhold til seneste regnskabsår i etableringen af lokalafdelinger, mens 4 ud af 10 bestyrelser vil investere over 20 % mere i ekspansion på nye markeder, og 31 % vil øge investeringer i teknologi med mere end 20 %.

Bestyrelser har fokus på ændringer i den økonomiske magtbalance

Bestyrelser er i gang med at omstille sig til en ny digital virkelighed, der er i hastig forandring, og de ser - som den eneste af de fem megatendenser* - megatendensen ændringer i den økonomiske magtbalance som både en trussel og en mulighed i forhold til den fremtidige vækst. Undersøgelsen viser således, at erhvervslederne ikke udelukkende ser potentiale:

”Verden står midt i en stor forandringsproces med bl.a. Brexit og valget af Trump i USA, og det øger uforudsigeligheden – også for virksomhederne. De befinder sig på mange måder i orkanens øje i en tid, hvor bl.a. den transatlantiske frihandelsaftale er til forhandling, og hvor store europæiske markeder som Tyskland, Italien og Frankrig står over for snarlige valg,” forklarer Kim Füchsel og fortsætter:

”Det er alt sammen forhold, som påvirker bestyrelsers, virksomheders og erhvervslederes strategier i disse år, og derfor er det også helt afgørende, at regeringen får prioriteret erhvervslivets vilkår og sætter fornyet skub i 2025-planen, så der kan skabes ro om vilkårene herhjemme, herunder den digitale vækstplan, som fortsat lader vente på sig.”

Mere magt til kunderne

Hele 95 % af alle respondenter i undersøgelsen vurderer, at kunderne i nogen eller i høj grad vil få indflydelse på virksomhedens strategiske valg i de kommende 3-5 år. Brand-positionering rykker samtidig op på agendaen i bestyrelseslokalet og bliver dermed en endnu vigtigere faktor på i de kommende 3-5 år sammenlignet med i dag.

”Denne udvikling er en naturlig og nødvendig konsekvens af virksomhedernes tilstedeværelse digitalt og/eller fysisk på flere markeder, ligesom det i højere grad er blevet vigtigt at sikre, at brandet er dybt forankret i virksomhedens identitet og strategiske positionering. 83 % svarer da også, at de i dag i højere grad end tidligere arbejder med deres strategi og aktiviteter som et samlet hele med en klar og direkte sammenhæng mellem kultur, værdier, tilpasninger og capabilities mv.,” slutter Kim Füchsel.

Om PwC’s Board Survey 2017

PwC’s Board Survey 2017 er gennemført via onlineinterviews fra september til oktober 2016 og sætter spot på fem globale megatrends. 174 bestyrelsesmedlemmer har besvaret undersøgelsen, hvoraf 46 % er bestyrelsesformænd og 9 % er næstformænd.

*De fem megatendenser, som defineret i PwC’s CEO Survey 2016:

  • De hastige teknologiske fremskridt
  • Demografiske ændringer
  • Ændringer i den økonomiske magtbalance
  • Klimaforandringer og ressourcer
  • Urbanisering  

Kontakt os

Kim Füchsel
Partner, PwC Denmark
Tlf: 3945 3216
E-mail

Malene Billund
Presseansvarlig, PwC Denmark
Tlf: 5133 2378
E-mail

Følg PwC