6 ud af 10 virksomhedsledere frygter for øget protektionisme

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Danske virksomhedsledere er bekymrede for øget protektionisme og usikker økonomisk vækst, herunder Eurozonens fremtid og udviklingen i USA. Det gælder særligt de store virksomheder, der samtidig tror mindre på, at de kan opnå en betydelig vækst i det kommende år sammenlignet med sidste år. Det viser PwC’s CXO Survey 2017, som er udarbejdet i samarbejde med Dansk Erhverv.

500 danske CXO’er (CXO bruges her som fælles betegnelse for adm. direktører og øvrige direktører som fx CFO, CIO, COO) har deltaget i PwC’s CXO Survey 2017, som er udarbejdet i samarbejde med Dansk Erhverv. Undersøgelsen offentliggøres i dag på CXO-konferencen 2017 hos PwC i Hellerup og viser, at danske erhvervsledere er bekymrede for protektionisme.

Det er særligt de store virksomheder, der er bekymrede for, at tendenser til øget protektionisme vil påvirke dansk erhvervsliv negativt: 66 % af de store virksomheder mod 59 % af de små og mellemstore virksomheder (SMV) vurderer således, at det vil have en negativ påvirkning på dansk erhvervsliv, og 21 % af de store virksomheder mod 18 % af SMV’erne mener, at det vil have en negativ påvirkning på deres egen virksomhed.

”Efter resultatet af det amerikanske præsidentvalg og Brexit er der tendenser til øget protektionisme, og særligt CXO’erne i de store virksomheder mener, at det kan få en negativ påvirkning – både på dansk erhvervsliv generelt og på deres egen virksomhed. Vi er netop nu i en usikker fase, hvor vi endnu ikke kender rammerne for de politiske aftaler, der vil kunne blive indgået mellem Storbritannien og EU, ligesom forestående valg i Frankrig, Tyskland og formentlig Italien øger usikkerheden om, hvorvidt disse lande vil lukke sig mere om dem selv, ” forklarer Lars Baungaard, der er markedsleder og direktør i PwC.

Undersøgelsen viser også, at det særligt er de store virksomheder, der er bekymrede for usikker økonomisk vækst, herunder Eurozonens fremtid og udviklingen i USA. Hele 63 % af de store virksomheder svarer dette, mens det gælder 50 % af SMV’erne.

”Storbritannien er en af Danmarks mest centrale handelspartnere, og derfor skaber den nuværende usikkerhed om Brexit naturligvis bekymring blandt de danske virksomheder, der eksporterer hertil. Det samme gør nye anslag til øget protektionisme både i Europa og USA. For en lille åben økonomi som den danske er det helt afgørende, at vi værner om den frie handel på tværs af grænserne,” siger Geert Laier Christensen, der er underdirektør i Dansk Erhverv. Han henviser til, at danske virksomheder solgte varer for 40,5 mia. kroner til aftagere i Storbritannien i 2016, mens værdien af eksporten af tjenesteydelser samme år var på 33,3 mia. kroner.

Faldende optimisme til høj vækst i de store virksomheder

PwC’s CXO Survey 2017 tegner samtidig et billede af et optimistisk erhvervsliv, hvad angår vækst. Langt størstedelen af CXO’erne forventer således vækst i deres virksomhed i de kommende 12 måneder (83 %). Udviklingen viser dog, at andelen af de store virksomheder, som er meget optimistiske i forhold til vækstens størrelse (vækst på over 10 %), er faldet med fem procentpoint fra 17 % sidste år til 13 % i år.

”Optimismen i forhold til at opnå en betydelig vækst blandt de store virksomheder rammer det laveste niveau, siden vi startede med at gennemføre CXO Survey tilbage i 2014. Det hænger sammen med den generelle usikkerhed, vi ser i verden lige nu,” vurderer Lars Baungaard.

Dansk Erhverv peger på, at Danmark har en stor interesse i at være en del af et velfungerende EU og indre marked – også uden briterne – hvis virksomhederne skal sikres fremtidige vækstmuligheder.

”Det indre marked er Danmarks ubetinget største eksportmarked, og derfor har vi en stor interesse i, at EU arbejder for at mindske de protektionistiske strømme og håndhæver de regler, der beskytter mod øget protektionisme,” slutter Geert Laier Christensen fra Dansk Erhverv.

Om undersøgelsen

Flere end 500 danske erhvervsledere har deltaget i PwC’s CXO Survey 2017, som er gennemført i samarbejde med Dansk Erhverv. Målingen bygger på online- og telefoninterviews foretaget i perioden 9. februar til 24. marts 2017. Respondenterne er bl.a. blevet spurgt til deres vækstforventninger, fokusområder og forventede investeringer, ligesom de også har svaret på spørgsmål, som berører nogle af de tendenser, der gør sig gældende i dansk erhvervsliv.

Kontakt os

Malene Billund
Presseansvarlig
Tlf: 5133 2378
E-mail

Pernille Stokholm Bøg
Marketing- og kommunikationschef
Tlf: 3945 3579
E-mail

Følg PwC