Danske topledere outsourcer mindre

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Under hver tredje topleder fra de største danske virksomheder planlægger at outsource i det kommende år. Det er væsentligt færre end tidligere og tyder på, at de teknologiske forandringer giver nye muligheder for selv at løse opgaver, der tidligere er blevet outsourcet. Det viser de danske resultater fra PwC’s 20. CEO Survey, der netop er blevet præsenteret ved en post-Davos konference hos PwC i Hellerup.

En ny undersøgelse med svar fra topledere i de største virksomheder i Danmark viser, at færre end tidligere planlægger at outsource. På spørgsmålet om, hvad der skal drive væksten i deres virksomhed i det kommende år, svarer blot 27 %, at de planlægger at outsource i 2017. Til sammenligning svarede hele 52 % dette i 2016, 45 % i 2015, 41 % i 2014. Vi ser samme tendens i Vesteuropa, hvor blot 21 % svarer, at de vil outsource i 2017, mens tallet lå på 35 % i 2015 og 28 % i 2016.

”Kurven for outsourcing som vækstdriver er knækket. Undersøgelsen peger således på en tendens til, at de danske topledere i mindre grad planlægger at outsource end tidligere. En af årsagerne kan være, at de danske topledere ved hjælp af de digitale muligheder, og særligt robotteknologi, inden for en kort årrække kan hjemtage nogle af de opgaver, som de før i tiden har outsourcet,” fortæller Mogens Nørgaard Mogensen.    

Denne tese bakkes op af, at flest danske CEO’er, når de kun må pege på én svarmulighed, har prioriteret, at de vil styrke deres digitale og teknologiske capabilities (28 %) for at kunne drage fordel af nye muligheder. Undersøgelsen viser således, at danske topleder i stigende grad omfavner den digitale og teknologiske udvikling.

Færre er bekymret for den teknologiske udvikling

Ifølge undersøgelsen er de danske topledere også blevet mindre bekymret for den digitale og teknologiske udvikling. Bekymringen er således faldet fra 56 % i 2016 til 48 % i 2017. Denne udvikling sker på trods af, at der er flere danske CEO’er, der forventer, at teknologien vil ændre deres industri de næste fem år, end antallet af CEO’er der mener, at teknologien har gjort netop det i de forgangne fem år.

”De danske topledere ser heldigvis overvejende positivt på den teknologiske udvikling, som uden tvivl kommer til at forsætte med at forandre verden og virksomhedernes forretningsmodeller. Og det er gode tegn på, at toplederne er i fuld gang med at drive og udvikle deres virksomhed med teknologi og digitalisering som middel til succes, ” fortæller Mogens Nørgaard Mogensen.

Undersøgelsen viser dog også, at toplederne generelt er bevidste om, at den nye teknologi gør det sværere at opnå tillid hos virksomhedens stakeholders (49 % svarer dette). Når de bliver spurgt nærmere ind til, hvilke områder de forventer kan have en negativ indflydelse på deres stakeholders tillid til deres industri i de kommende fem år, finder vi brud på datasikkerhed og etik (53 %), brud på it-sikkerhed, som kan påvirke forretningsinformationer eller vigtige systemer (49 %), og it-udfald eller -afbrydelser (33 %) i top tre.

”Der er ingen tvivl om, at med de nye teknologiske muligheder og det stigende antal data, virksomhederne har adgang til, er tillid blevet vigtigere end nogensinde før. Derfor svarer flertallet af de danske topledere også, at de tror, at den måde, hvorpå de håndterer disse data, kan være med til at differentiere dem i forhold til deres konkurrenter,” fortæller Mogens Nørgaard Mogensen.

Mennesket i centrum

Endelig svarer hele 6 ud af 10 af de danske CEO’er, at de udforsker fordelene ved at få mennesker og maskiner til at arbejde sammen, og hele 75 % af de danske CEO’er tilfører digital træning til deres læringsprogrammer.

”Undersøgelsen viser, at de danske topledere er bevidste om, at det handler om at få mennesker og den nye teknologi til at spille bedst muligt sammen, og at det ikke alene er teknologien, der kommer til at tegne fremtidens vindervirksomhed. De teknologiske muligheder skal gribes, men gevinsten opstår først i det rette samspil med menneskets evne til at samarbejde, vise lederskab og beslutningskraft,” fortæller Mogens Nørgaard Mogensen, Senior Partner og adm. direktør i PwC Danmark.

Undersøgelsesmetode:

I PwC’s 20th CEO Survey blev der gennemført 1.379 interviews i 79 lande i løbet af det sidste kvartal af 2016. PwC’s CEO Survey er verdens førende og mest omfattende toplederundersøgelse. 

Kontakt os

Malene Billund
Presseansvarlig
Tlf: 5133 2378
E-mail

Pernille Stokholm Bøg
Marketing- og kommunikationschef
Tlf: 3945 3579
E-mail

Følg PwC