Den finansielle sektor i den innovative førertrøje

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Virksomhederne i den finansielle sektor er længere fremme, når det gælder innovation, end virksomhederne i nogen andre brancher. Det viser PwC’s CXO Survey 2017. Det er med til at ruste sektoren til at kunne udnytte fremtidige teknologiske forandringer positivt.  

PwC’s CXO Survey 2017, med svar fra over 500 CXO’er, viser, at der er store brancheforskelle, når det gælder virksomhedens innovation. Her skiller den finansielle sektor sig positivt ud, og hele 51 % af de adspurgte CXO’er fra den finansielle sektor svarer således, at de har etableret en særlig innovationsenhed internt eller eksternt i virksomheden eller gør brug af eksterne samarbejdspartnere for at bidrage til virksomhedens innovation. Det er over gennemsnittet af alle brancher (41 %) og endda også højere end virksomheder fra den teknologiske branche (47 %).

”Vi ser en tendens til, at flere vil være endnu mere innovative med nye teknologier i de kommende år, og her står den finansielle sektor rigtig godt sammenlignet med andre brancher. Det skaber et godt afsæt for fremtiden i den finansielle sektor, der i disse år er påvirket af store forandringer som FinTech, bitcoins, mm,” fortæller Klaus Berentsen, partner og leder af PwC’s finansielle services. 

Undersøgelsen slår samtidig fast, at for at blive en ’vindervirksomhed’ er det afgørende at være digital, udnytte ny teknologi samt være innovativ. Det har mange fået øjnene op for, og om bare tre år forventer 64 % af CXO’erne på tværs af brancher at beskæftige sig med mere med innovation, mens det gælder hele 68 % af CXO’erne i den finansielle sektor.

FinTech skubber på innovationen

Den finansielle sektors forspring inden for brugen af innovation hænger tæt samme med FinTech-virksomhedernes indtog i branchen. Ifølge PwC’s Global FinTech Report 2017 vurderer flere end 80 % af de adspurgte i den finansielle sektor, at deres forretning trues af nye innovative spillere og løsninger. Det har medført, at 77 % planlægger at øge deres interne innovation over de næste 3-5 år, samtidig med at 45 % af de etablerede finansielle virksomheder svarer, at de arbejder sammen med FinTech-virksomheder for bl.a. at kunne imødekomme kundernes krav om og behov for mere innovative tjenester. 

”Den finansielle sektor er allerede påvirket i høj grad af den teknologiske udvikling, og de etablerede finansielle virksomheder er udfordret af FinTech-virksomhederne, fordi de har mulighed for via nye innovative løsninger at bevæge sig ind og tage forretningsområder, som traditionelt set har ligget hos de finansielle institutioner. Men til gengæld har dette pres været medvirkende til, at den finansielle sektor i højere grad har beskæftiget sig med innovation end andre brancher,” forklarer Klaus Berentsen.  

Ifølge undersøgelsen er CXO’erne i den finansielle sektor samtidig mere optimistiske end gennemsnittet, når det gælder troen på vækst i fremtiden. Hele 85 % af CXO’erne fra den finansielle sektor tror på vækst i det kommende år, mens det gælder 83 % alle brancher. 

Om undersøgelsen

PwC’s CXO Survey 2017, som er gennemført i samarbejde med Dansk Erhverv, tager udgangspunkt i svar fra flere end 500 danske erhvervsledere fordelt på teknologi-, handel- og transport- og logistikbranchen samt den finansielle sektor, industrielle virksomheder og professionelle services/rådgivning. Målingen bygger på online- og telefoninterviews foretaget i perioden 9. februar til 24. marts 2017. Respondenterne er bl.a. blevet spurgt til deres vækstforventninger, fokusområder og forventede investeringer, ligesom de også har svaret på spørgsmål, som berører nogle af de tendenser, der gør sig gældende i dansk erhvervsliv.

Kontakt os

Klaus Berentsen
Partner, Head of PwC Financial Services
Tlf: 3945 9333
E-mail

Malene Billund
Presseansvarlig
Tlf: 5133 2378
E-mail

Følg PwC