Erhvervslivets ønskeseddel til kommunalpolitikerne

Bedre infrastruktur, hjælp til den digitale omstilling samt lavere kommunale skatter og afgifter. Dette er de tre områder, hvor kommunalpolitikerne på valg kan gøre den største forskel for erhvervslivet ifølge pulsmålingen ’Kommunalvalg 2017’ fra PwC, hvor 400 erhvervsledere giver deres bud på, hvad kommunalpolitikerne på valg bør prioritere og fokusere på de næste fire år.

PwC har op til kommunalvalget taget temperaturen på erhvervslivets ønsker til de kommende kommunalpolitikere. Pulsmålingen viser, at det største potentiale for at forbedre erhvervslivets rammevilkår ligger inden for følgende tre områder: bedre infrastruktur, hjælp til den digitale omstilling samt lavere kommunale skatter og afgifter.

Pulsmålingen viser, at hele 83 % af erhvervslederne mener, at det er vigtigt for deres virksomhed, at der er en god infrastruktur, men hvor en stor andel af erhvervslederne (43 %) er direkte uenige i, at kommunalpolitikerne på valg har tilstrækkeligt fokus herpå. Ved seneste kommunalvalg i 2013 svarede over halvdelen af erhvervslederne det samme. Der er altså fortsat rum for forbedringer ifølge erhvervslederne:

”Der ingen tvivl om, at det er afgørende for virksomhederne, at infrastrukturen i byer, men også mellem byerne, fungerer optimalt, ligesom trafikknudepunkter såsom lufthavne og togstationer skal være effektive, da dette er med til at drive vækst og udvikling,” kommenterer Christian Klibo, partner i PwC.

Han henviser desuden til vigtigheden af en tilstrækkelig vejkapacitet og et stærkt motorvejsnet, da der utvivlsomt spildes meget tid på vejene, da disse ikke er tilstrækkelige til at klare trafikken. Det skaber flaskehalse for både medarbejdere og for forretningsforbindelser:

”Det er desuden vigtigt for vores internationale samhandel, at virksomhedernes forretningsforbindelser nemt kan komme til og fra Danmark, ligesom afstanden mellem trafikknudepunkter og virksomhederne har betydning for deres interesse i samhandel,” siger han.

Sæt fokus på den digitale infrastruktur

Samtidig mener flere end otte ud af ti erhvervsledere, at en optimal digital infrastruktur er vigtig for deres virksomhed. Kun knap halvdelen af erhvervslederne er tilfredse med det politiske fokus, som kommunalpolitikerne på valg udviser på området. En rapport fra OECD, ’Digital Economy Outlook 2017’, viser, at Danmark er røget fra en 8. til en 18. plads blandt OECD-landene, når det gælder investeringer i digital infrastruktur. Sverige og Norge er blandt de lande, der har overhalet os. Erhvervsstyrelsens egen redegørelse, ’Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2016’, viser samtidig, at der fortsat er områder i Danmark, hvor der må gøres en ekstra indsats for at sikre et ordentligt mobil- og bredbåndsnet.

”Den digitale infrastruktur er afgørende for samfundet og for, at virksomhederne kan leve op til nye forventninger i en kompleks, digital verden. Politikerne bør ifølge erhvervslederne prioritere at skabe en optimal digital infrastruktur, da det kan være med til at løfte serviceudbuddet og udvide erhvervsmulighederne,” understreger Christian Klibo.

Pulsmålingen viser desuden, at flere end seks ud af ti erhvervsledere savner, at kommunalpolitikerne på valg har fokus på at sikre tilbud til virksomheder, der kan hjælpe dem i gang med den digitale omstilling. Hos de mindre virksomheder med en omsætning under 25 mio. kr. er det endda hele syv ud af ti erhvervsledere, der efterlyser et hjælp til den digitale omstilling. Pulsmålingen underbygger dermed PwC’s pulsmåling ’Danmark i vækst – erhvervslivet input’ fra tidligere i år, der viste, at hele 40 % af de små virksomheder slet ikke forventer at foretage investeringer i ny teknologi og/eller digitalisering i løbet af de næste tre til fem år.

”Der ligger en meget vigtig opgave i at få særligt de små og mellemstore virksomheder med på den digitale omstilling. Det er ikke kun en opgave for erhvervslivet selv eller politikerne på Christiansborg, men også et kommunalt anliggende. Hvis Danmark skal bevare sin position som et af de førende lande på det digitale område er det vigtigt, at også kommunalpolitikerne arbejder for og støtter op om et stærkere digitalt dansk erhvervsliv,” siger Christian Klibo.

Savner fokus på kommunale skatter og afgifter

I pulsmålingen svarer erhvervslederne også, at de ønsker et større fokus på at få reduceret kommunale erhvervsskatter. For to ud af tre virksomheder er en reduktion af de kommunale skatter et vigtigt område, der bør prioriteres højt af de kommunale politikere på valg. Selvom flere virksomheder er tilfredse i forhold til PwC’s pulsmåling ’Kommunalvalg 2013’, mener hele 65 % af virksomhederne stadig ikke, at politikerne har tilstrækkeligt fokus herpå i 2017.

”Skattetrykket er vigtigt for virksomhederne, da det har betydning for deres omkostningsniveau, cash flow og konkurrencesituation. Og når virksomhederne klarer sig godt og skaber vækst og arbejdspladser, smitter det positivt af på kommunerne – også i form af virksomhedernes lokale engagement, lokal beskæftigelse og samarbejder,” slutter Christian Klibo.

Om pulsmålingen

Cirka 400 virksomheder har deltaget i målingen via online-survey i perioden fra den 17. august 2017 til og med den 3. oktober 2017. Disse virksomheder har svaret på, hvilke opgaver erhvervslivet mener, at kommunerne bør prioritere for at fremme et sundt erhvervsliv. Derudover har erhvervslivet svaret på, hvilke områder de mener, at politikerne på valg bør have fokus på, og om disse områder er vigtige for de enkelte virksomheder.
 

Kontakt os

Pernille Stokholm Bøg

Marketing- og kommunikationschef, PwC Denmark

Tlf: 3945 3579

Følg PwC