7 ud af 10 forsikringsselskaberne planlægger at indføre Blockchain

05/07/17

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Ændringerne inden for forsikringsbranchen går hele tiden hurtigere, og et stort flertal af forsikringsselskaberne planlægger at indføre Blockchain. De vender sig også i stadig stigende grad mod aktører uden for deres egen organisation, InsurTech, for at håndtere de nye forretningsmæssige udfordringer og muligheder. Det fremgår af en undersøgelse gennemført af PwC, PwC’s 2017 Global FinTech survey.

Ifølge PwC’s nye rapport planlægger hele 68 % at indføre blockchain som led i et ’in-production system’ inden 2018, mens 81 % af forsikringsselskaberne nu anfører, at de er bekendte med blockchain-teknologi. Samtidig svarer over halvdelen (58 %) af forsikringsselskaberne, at de har planer om at investere i mobilteknologi i det kommende år.

”Forsikringsselskaberne begynder at forvente en udbredt indførelse af blockchain-teknologi i hele branchen, og kendskabet til denne teknologi er forbedret siden sidste års undersøgelse. Dog er det sådan, at mens 68 % af forsikringsselskaberne har planer om at indføre blockchain som en del af deres produktionssystemer eller –processer inden 2018, så er det kun 8 %, der siger, at de har planer om at foretage investeringer i det kommende år – hvilket tyder på, at investeringerne skal speedes voldsomt op, hvis dette mål skal nås,” fortæller Robert Bo Jensen, partner og ledere af Financial Services Technology hos PwC.

Omsætning i fare

Rapporten viser desuden, at forsikringsselskaberne er mere aktive end resten af finanssektoren med hensyn til at overvåge og reagere på de nye teknologiske virksomheder i branchen, ofte gennem partnerskaber med innovative virksomheder. 56 % af de globale forsikringsselskaber tror ifølge undersøgelsen, at op til 20 % af deres omsætning er i fare på grund af InsurTech. Yderligere 20 % tror, at op til 40 % af omsætningen er i fare, mens 10 % tror, at dette er tilfældet for mere end 40 % af omsætningen.

“Innovation inden for forsikring drevet af InsurTech er kommet langt i løbet af det seneste år, og det er ikke længere et spørgsmål om, hvorvidt selskaberne vil involvere sig i InsurTech. Spørgsmålet er, hvordan de vil bruge det til deres fordel og kæde det sammen med deres overordnede forretnings-strategi,” siger Roberg Bo Jensen og fortsætter:

”Selv om mange stadig er bekymrede for at miste omsætning til nye aktører, er der en voksende forståelse for og accept af de fordele, som InsurTech-virksomheder kan give den etablerede forsikringsbranche, og branchen er ved at få øjnene op for såvel udfordringerne som mulighederne,” udtaler Robert Bo Jensen fra PwC.

Han henviser til, selv om mere end otte ud af ti (86 %) af forsikringsselskaberne i undersøgelsen er bange for at miste omsætning til InsurTech-aktørerne, så svarer mere end halvdelen (52 %) samtidig, at innovation er et centralt punkt i deres strategi.

Kunstig intelligens (AI) og dataanalyser vil føre til bedre kunderesultater

Undersøgelsen viser desuden, at 94 % af forsikringsselskaberne mener, at dialogen med kunderne og en bedre risikoindsigt er de vigtigste innovationstendenser for deres selskab, og ifølge undersøgelsen overvejer forsikringsbranchen, hvordan de kan blive bedre til at gå i dialog med kunderne og tilbyde produkter, som folk virkelig ønsker og har behov for.

”Indgåelse af partnerskaber med innovative InsurTech-virksomheder – og det, de kan lære af dem – vil hjælpe forsikringsselskaberne med at udnytte data til bedre at forstå deres kunder og nå ud til nye segmenter i samfundet, viser undersøgelsen. En væsentlig drivkraft bag en sådan succes vil ligge i at overgå til en mere forebyggende model, dvs. hjælpe kunderne med at undgå ulykker, samt tilbyde policer ’on demand’ på et ’pay-as-you-go’ grundlag,” forklarer Robert Bo Jensen.

Dataanalyser vil i øvrigt udgøre det vigtigste område for teknologiinvesteringer i det kommende år, idet 84 % har planer om at investere i dette område.

”Forsikring har altid været en branche baseret på data, og det er godt at se, at forsikringsselskaberne i vid udstrækning investerer i en ny bølge af teknologi, som sætter dem i stand til at anvende de data, de har til rådighed, på den bedst mulige måde for såvel deres kunder som deres egen bundlinje,” siger Robert Bo Jensen og fortsætter:

”Den øgede anvendelse af dataanalyser vil også gøre det muligt for forsikringsselskaberne at fokusere på mulighederne som følge af Internet of Things. Success med kunstig intelligens (AI) vil frigøre tid for erfarne fagfolk til at arbejde med mere komplekse, vurderingsbaserede beslutninger.”

Denne fordel skal man ikke undervurdere, idet 87 % af forsikringsselskaberne anfører, at de har problemer med at ansætte og fastholde medarbejdere med de rette innovative kompetencer. Forsikringsselskaberne satser også på at opkøbe iværksættervirksomheder, indgå i partnerskaber med innovative virksomheder og opfostre talenter internt i selskabet med henblik på at tiltrække fremtidens medarbejdere.

Om blockchain

Blockchain kan anvendes af forsikringsselskaberne til at:

  • automatisere skadebehandlingen og derved opnå omkostningsbesparelser og fordele for kunderne
  • strømline data og derved opnå større overskuelighed og bedre kontroller i forbindelse med forsikringstegningen
  • samle og allokere katastroferisici eller -tab og derved opnå bedre overvågning, forståelse og gennemsigtighed med hensyn til eksponering og skadebehandling.

Kontakt os

Robert Bo Jensen
Partner, FS Technology
Tlf: 3945 9696
E-mail

Malene Billund
Presseansvarlig
Tlf: 5133 2378
E-mail

Følg PwC