Investorer, analytikere og banker foretrækker årsrapporten

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

I en tid med disruption fra nye teknologier holder årsrapporten stand, og de nyere kommunikationskanaler som sociale medier, podcasts og videoer rykker ikke ved, at investorer og analytikere fortsat betragter årsrapporten som den vigtigste kilde til information. Sådan lyder konklusionen i en ny undersøgelse fra PwC og CBS, der blev præsenteret ved en velbesøgt konference torsdag den 21/9 i Hellerup.

Hele 86 % af de professionelle regnskabsbrugere svarer i undersøgelsen ’Værdien af årsrapporten’, at de i høj grad eller i meget høj grad anvender årsrapporten som den vigtigste kilde til information om virksomheden. Det er en stigning i forhold til 2011, hvor 82 % svarede det samme. Undersøgelsen fastslår desuden, at årsrapporten er vigtig for den professionelle bruger - uanset om det er første gang, brugeren skal vurdere virksomheden, eller om brugeren kender den i forvejen.

”Vi kan konstatere, at de nye kommunikationskanaler ikke kan konkurrere med den traditionelle årsrapport, som ubetinget er hjørnestenen, når det gælder rapportering om virksomheden,” fastslår Henrik Steffensen, partner fra PwC.

Årsrapporten frem for de sociale medier

Flere end 86 % af regnskabsbrugerne svarer, at de slet ikke eller kun i mindre grad anvender de sociale medier som informationskilde ved vurderingen af en virksomhed. Ifølge undersøgelsen mener brugerne desuden, at årsrapporten er en vigtig del af virksomhedens kommunikation, og at den bidrager til virksomhedens troværdighed.

”Det er afgørende for de professionelle regnskabsbrugere, at virksomheden kommunikerer troværdigt og grundigt. Den skematiske opstilling i årsrapporten er genkendelig, ligesom den er baseret på en global regnskabsregulering. Tilsammen gør det den til en uhyre effektiv måde at formidle kompliceret stof om den økonomiske udvikling i en virksomhed på,” vurderer Henrik Steffensen.

Investorer og analytikere vægter information om den økonomisk udvikling højest

Analysen viser desuden, at de primære regnskabsopstillinger vurderes vigtigst af de professionelle brugere. Derefter følger ledelsesberetningen og noterne. De børsnoterede virksomheder, der indgår i undersøgelsen, vurderer derimod ledelsesberetningen højest.

”Undersøgelsen viser, at virksomhederne bør overveje at bruge årsrapporten mere aktivt i deres kommunikation. Da de professionelle brugere primært efterspørger ledelsesberetningens oplysninger om virksomhedens udvikling i det forgående og de kommende år, kan der godt skrues ned for de mere generelle informationer om virksomheden og dens forretning ,” tilføjer Henrik Steffensen. 

Redegørelsen for CSR og Corporate governance scorer lavest i undersøgelsen, men det kan have alvorlige konsekvenser for virksomhedens drift, hvis ikke man forholder sig til og integrerer CSR i sin forretning, påpeger Henrik Steffensen:

”Årsagerne til, at CSR ikke scorer så højt, kan være, at en del virksomheder nok stadig anser kravet som et ”compliance”-krav frem for et forhold, der frem for alt er en integreret del af virksomhedens forretning, og som bl.a. har betydning for deres differentiering i markedet og for virksomhedens risiko,” siger han og forsætter:

”Erhvervsstyrelsens krav om, at CSR-redegørelsen skal placeres samlet, fremfor at de væsentlige CSR-elementer integreres i fx risiko-afsnittene, kan desværre også have medvirket til, at redegørelsen af mange anses som noget, der er sekundært i forhold til virksomhedens forretning, og som noget, der blot skal efterleves, fordi loven stiller krav herom. CSR skal jo ikke ses isoleret fra virksomhedens grundlæggende drift – og det tror jeg desværre, stadig nogen gør,” slutter Henrik Steffensen.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført som to separate online spørgeskemaundersøgelser sendt til henholdsvis regnskabsbrugere af årsrapporter for børsnoterede virksomheder, som primært omfatter professionelle investorer, analytikere og banker, og regnskabsudarbejdere i de børsnoterede virksomheder. Dataindsamlingen har fundet sted i perioden marts – juli 2017. Undersøgelsen bygger på online besvarelser fra 58 regnskabsbrugere og 42 børsnoterede virksomheder.

Læs mere og download undersøgelsen her

Kontakt os

Henrik Steffensen
Global IFRS-partner, PwC Denmark
Tlf: 3945 3214
E-mail

Malene Billund
Presseansvarlig, PwC Denmark
Tlf: 5133 2378
E-mail

Følg PwC