Kvinder er bedre til at crowdfunde startkapital end mænd

11/09/17

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Selvom flere mænd end kvinder anvender crowdfunding for at rejse startkapital, har kvinder på globalt plan større succes end mænd med at nå deres finansieringsmål – og det gælder inden for alle brancher og geografiske områder. Det viser en ny undersøgelse fra PwC og The Crowdfunding Centre.

Den nye analyse, ’Women Unbound: Unleashing female entrepreneurial potential’, omfatter over 45o.000 crowdfunding-kampagner fra ni af verdens største crowdfunding-platforme i perioden 2015-16. Den viser, at kampagner lanceret af kvinder havde 32 % mere succes med at opnå finansieringsmålet end kampagner lanceret af mænd. 

”Kvindernes succes med crowdfunding står i stærk kontrast til de etablerede finansieringsmuligheder for opstarts- og vækstvirksomheder, hvor virksomheder ledet af kvinder stadig møder barrierer, når det gælder adgang til finansiering. Med crowfunding er det muligt at komme i direkte kontakt med markedet og med tusindvis af backers, støtter, kunder og potentielle samarbejdspartnere som aldrig før, og det er kvinderne altså særligt gode til at drage fordel af,” fortæller Brian Rønne Nielsen, partner og ekspert i crowdfunding fra PwC.

Hvor mænd typisk har højere finansieringsmål, opnår projekter oprettet af kvinder større gennemsnitlige lånebeløb end projekter oprettet af mænd. Hver enkelt backer bidrager i gennemsnit med 87 US-dollars til kvinder mod 83 US-dollars til mænd, hvilket svarer til en forskel på knap 5 %. I Danmark er forskellen hele 15 % i kvindernes favør.

Flere kvinder når deres mål

USA og Storbritannien er de lande, hvor crowdfunding af startkapital vinder mest frem med det største antal kampagner. I begge lande når 20 % af kampagner, der er lanceret af mænd, deres mål – mod henholdsvis 24 % og 26 % af kampagner lanceret af kvinder. Det tilsvarende tal for kampagner lanceret af mænd i Danmark er 18 %, mens hele 33 % af kampagner, der er lanceret af danske kvinder, når deres mål. Denne tendens gælder i øvrigt også i lande, hvor crowdfunding endnu ikke er så udbredt til rejsning af kapital, fx Kina og Afrika. 

”Selv i brancher, der er domineret af mænd, som fx teknologisektoren, hvor ni ud af 10 kampagner lanceres af mænd, har kampagner lanceret af kvinder en højere succesrate i forholdet 13 % til 10 %. Det samme gælder for den digitale teknologisektor, hvor tre kampagner lanceres af mænd for hver gang, der lanceres én kampagne af kvinder; her opnåede kvinderne en succesrate på 16 % mod 9 % hos mændene,” uddyber Brian Rønne Nielsen. 

Potentiale for endnu mere udvikling

Mænd anvender dog oftere end kvinder crowdfunding for at rejse startkapital og rejser meget mere kapital. Hele 89 % af de kampagner, der rejste en kapital på over USD 1 mio. var lanceret af mænd. Rapporten viser desuden, at blandt de 63 kampagner, der rejste kapital for over 1 mio. US-dollars, stod kvinder blot bag syv af dem. 

”Rapporten viser altså, at der er plads til endnu større fremskridt, da betydeligt flere mænd end kvinder benytter sig af crowdfunding til at finansiere deres virksomhed, og derfor rejser mænd også betydeligt mere kapital gennem denne kanal. Men rapporten bidrager med løsninger på de fordomme og tendenser, der forhindrer kvindelige iværksættere i at opnå større adgang til finansiering, og rykker ved de eksisterende iværksætter- og virksomhedsnormer” siger Brian Rønne Nielsen og fortsætter: 

”Det er meget positivt at se, at væksten i og den globale udbredelse af crowdfunding giver gode muligheder, der hver især kan bidrage med en stor social og økonomisk påvirkning. Det gælder bl.a. en forståelse og accept af, at crowdfunding nu er et veletableret miljø, hvor kvindelige iværksættere kan udnytte deres iværksætterevner og muligheder med en direkte adgang til markedet. Og det gør en kæmpe forskel."

Om crowdfunding af startkapital

Ved crowdfunding af startkapital anvender man rewardbaserede crowdfunding-platforme til at finansiere oprettelse, markedsføring og udvikling af nye virksomheder, produkter og serviceydelser, hvor bidragsyderne på forhånd betaler for et produkt, en serviceydelse eller et projekt for at hjælpe med at realisere dette. Crowdfunding af startkapital har siden opstarten fortsat bredt sig, og finansieringsniveauet opnået gennem de ni platforme analyseret i rapporten er steget med hele 10 mio. US-dollars i 2009 til over 767 mio. US-dollars i 2016 med backers fra over 200 lande.

Kontakt os

Brian Rønne Nielsen
Partner
Tlf: 3945 9165
E-mail

Malene Billund
Presseansvarlig
Tlf: 5133 2378
E-mail

Følg PwC