Mangel på medarbejdere med teknologiske kompetencer i den finansielle sektor

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Den teknologiske udvikling stiller nye krav til medarbejdernes kompetencer i den finansielle sektor. Manglen på arbejdskraft med de rette kompetencer betyder samtidig, at sektoren får svært ved at indfri sine vækstforventninger. Det viser en ny undersøgelse fra PwC med svar fra knap 500 topledere i den finansielle sektor. 

Ifølge PwC’s CEO Survey 2017 ser hele 72 % af CEO’erne i den finansielle sektor manglen på kvalificeret arbejdskraft som en trussel mod deres vækst, hvilket er en stigning fra 70 % sidste år. De mest bekymrede topledere i den finansielle sektor kommer fra forsikringsbranchen, hvor hele 81 % er bekymrede for manglen på kvalificeret arbejdskraft. Samtidig stiger deres bekymring for den teknologiske udvikling.   

”Knap en femtedel af toplederne i den finansielle sektor mener, at den teknologiske udvikling har forandret sektoren væsentligt de seneste fem år, og 28 % tror, at det samme vil ske i de kommende fem år. Derfor forudser toplederne i den finansielle sektor, at de får brug for medarbejdere med nogle andre kompetencer end de traditionelle,” forklarer Klaus Berentsen, partner og leder af finansielle services i PwC. 

Fare for flaskehalssituation 

På trods af topledernes bekymringer for adgangen til kvalificeret arbejdskraft, forventer mange i den finansielle sektor at ansætte flere medarbejdere i de kommende 12 måneder. Over halvdelen af toplederne (51 %) svarer således, at de forventer at øge antallet af medarbejdere. 

”Tallene viser, at der bliver kamp om de dygtigste talenter i branchen, og at der er en reel fare for en flaskehalssituation, hvor virksomhederne ikke kan skaffe de medarbejdere, som de skal bruge for at indfri deres forventninger til vækst,” forklarer Klaus Berentsen. 

Toplederne i branchen er desuden bekymret for en række emner, der er tilknyttet behovet for medarbejdere med de rette kompetencer. Således svarer hele 73 %, at de er bekymrede for de hastige teknologiske forandringer, 73 % peger på truslen for cybercrime, og 69 % peger på de ændrede forbrugsvaner. 

"Bekymringerne for manglen på kvalificeret arbejdskraft ligger helt på linje med topledernes bekymringer for hastigheden af de teknologiske forandringer. Branchens behov for kompetencer strækker sig i dag over ingeniører med kendskab til robotteknologi til ledere med en baggrund inden for analyse og innovation, og det skaber nye udfordringer,” forklarer Klaus Berentsen.   

Dette afspejler sig også i virksomhedernes aktiviteter i forhold til talentagendaen, hvor de har fokus på at ændre deres rekrutteringsstrategier, fastholdelse og udvikling af medarbejdere (71 %) samt diversitet (85 %). Dertil kommer, at næsten to tredjedele af toplederne i branchen svarer, at de har tilføjet digital træning til deres læringsprogrammer for i højere grad at klæde deres medarbejdere på i mødet med den digitale udvikling, 49 % udforsker fordelene ved, at mennesker og maskiner arbejder sammen, og 41 % undersøger, hvordan kunstig intelligens påvirker fremtidige kompetencebehov.   

”Der er ingen tvivl om, at de finansielle virksomheder, der forstår at tiltrække og fastholde medarbejdere med de rette kompetencer, således at de teknologiske muligheder kan gribes, vil stå stærkt i den fremtidige konkurrence. Gevinsten opstår dog først i det rette samspil mellem forretningsforståelse, teknologi og mennesker,” siger Klaus Berentsen. 

Kontakt os

Klaus Berentsen
Partner, Head of PwC Financial Services
Tlf: 3945 9333
E-mail

Malene Billund
Presseansvarlig
Tlf: 5133 2378
E-mail

Følg PwC