Novo Nordisk vinder særpris for åbenhed om løn til ledelsen

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Novo Nordisk har gennem flere år kommunikeret klart og transparent om ledelsens løn i sin årsrapport på en måde, som går langt ud over lovkravene hertil. Indsatsen blev i dag hædret med en særpris ved ”C20+ Regnskabsprisen 2017” ved en stor kåring hos PwC i Hellerup.

En professionel og uvildig dommerkomité har valgt at belønne Novo Nordisk med en særpris for den bedste præsentation og beskrivelse af vederlaget til selskabets ledelse, der går langt ud over lovkravene hertil.

”Der er – efter dommerkomitéens vurdering – tale om den danske årsrapport, der indeholder den mest informative og transparente beskrivelse af ledelsens lønpakke. Den kan inspirere andre virksomheder til at informere endnu mere om ledelsesvederlag og sammensætningen heraf,” lød det fra dommerkomitéen ved overrækkelsen af prisen.

Åben og nyskabende kommunikation om løn til ledelsen

Årsrapporten indeholder en præsentation, der er klar og overskuelig, og som beskriver og forklarer de forskellige lønelementer – både for den øverste ledelse og det underliggende ledelsesniveau. Desuden indeholder rapporten ikke udelukkende lovpligtige oplysninger om omfanget af ledelsens løn i året, men også oplysninger om virksomhedens politikker på området, sammensætningen af faste og variable elementer i ledelsens lønpakke samt hvilke KPI’er, den resultatafhængige løn fastlægges efter.

”Oplysninger om ledelsens aflønning er formentligt det mest følsomme område i en årsrapport og ofte et af de områder, der påkalder sig mest opmærksomhed i offentligheden. Dommerkomitéen vil derfor gerne anerkende Novo Nordisk for at præsentere oplysninger om ledelsesvederlag på en overbevisende måde og med en høj grad af gennemsigtighed,” hed det videre i dommerkomitéens begrundelse.

Større krav til gennemsigtighed på vej fra EU

Dommerkomitéen har med tilfredshed lagt mærke til, at flere og flere C20-virksomheder arbejder med yderligere åbenhed om aflønningen af ledelsen. Graden af åbenhed i Novo Nordisks rapportering af vederlæggelse er dog i en klasse for sig og kan inspirere andre virksomheder.

”Novo Nordisk er med sin åbenhed samtidig på forkant med udviklingen i forhold til EU's transparensdirektiv, der forventes at medføre, at samtlige børsnoterede virksomheder skal oplyse om vederlæggelse af ledelsen – enten på et tilsvarende eller endnu mere detaljeret niveau,” lød det slutteligt fra dommerkomitéen

Dommerkomitéen understreger, at man endnu ikke kender detaljerne i de fremtidige oplysningskrav efter EU-reglerne, ligesom dommerkomitéen ikke har forholdt sig til størrelsen på Novo Nordisks vederlag til ledelsen.

Om C20+ Regnskabspriserne

Bag bedømmelserne af C20+ selskabernes regnskaber står en uafhængig dommerkomité, som PwC er sekretariat for.

Der uddeles i alt tre priser:

 • C20 Regnskabsprisen (vinder i 2017: DONG Energy)
  Uddeles til den C20-virksomhed, hvis årsrapport udmærker sig særligt inden for tre udvalgte temaer, og som kan skabe inspiration for andre virksomheder.
 • Regnskabsprisen+ (vinder i 2017: Arla)
  Uddeles til den ikke-børsnoteret virksomhed blandt de 10 største ikke-børsnoterede virksomheder i Danmark, som aflægger årsrapport efter de internationale regnskabsregler, IFRS (og som har offentliggjort sin årsrapport senest 1. maj), og hvis årsrapport udmærker sig særligt inden for tre udvalgte temaer, og som kan skabe inspiration for andre virksomheder.
 • Dommerkomitéens særpris (vinder i 2017: Novo Nordisk)
  Uddeles til en virksomhed, som har udmærket sig på særlig vis.

Om dommerkomitéen

Vinderne vurderes og udvælges af en professionel, uafhængig og bredt sammensat dommerkomité. Dommerkomitéen består af følgende medlemmer:

 • Niels Leth, Analysechef, Carnegie Investment Bank
 • Kristian Wærness, Senior Vice President i Dampskibsselskabet NORDEN og Formand for Rederiforeningens arbejdsgruppe for regnskab og revision
 • Claus Berner Møller, Pensions & Investments, Vice President, Danish Equities, ATP
 • Ole Steen Andersen, Professionelt bestyrelsesmedlem
 • Bjørn Sibbern, Head of Global Information Services, Executive Vice President, NASDAQ
 • Lars Jønstrup Dollerup, Finansdirektør, Københavns Lufthavne A/S
 • Niels Mengel, Formand, Dansk Aktionærforening

Kontakt os

Kim Tang Lassen
Global IFRS-partner
Tlf: 3945 3522
E-mail

Malene Billund
Presseansvarlig
Tlf: 5133 2378
E-mail

Følg PwC