Stadigt flere virksomheder ansætter en digital leder

24/08/17

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Knap hver femte af verdens top 2.500 virksomheder har ansat en digital leder eller en såkaldt Chief Digital Officer (CDO), der er ansvarlig for den digitale transformation af deres virksomhed. Det er en tredobling i forhold til sidste år, viser en ny undersøgelse af den digitale leders rolle fra PwC’s globale strategiteam Strategy&. 

PwC’s globale strategiteam, Strategy&, har set nærmere på de største 2.500 børsnoterede virksomheder rundt om i verden, opgjort på børsværdi, for bedre at få et indblik i, hvor mange virksomheder der har udnævnt en digital leder, og hvilken rolle de spiller. CDO’en er defineret som den leder, der, uanset titel, har fået til opgave at implementere virksomhedens eller forretningsenhedens digitale mission, og dem er der blevet mange flere af, viser undersøgelsen.

”I forhold til sidste år er der sket mere end en tredobling af antallet af CDO’er. Undersøgelsen understreger dermed, at det ikke blot er et modefænomen, men at digitale ledere er kommet for at blive. Lige så interessant er det, at 60 % af de digitale ledere, som vi har identificeret i vores seneste undersøgelse, er blevet ansat inden for de sidste to år,” fortæller Jesper Vedsø, partner i PwC.

I lyset af den betydelige stigning i antallet af digitale ledere på tværs af brancher, virksomhedsstørrelse og lande, gør virksomhederne klogt i at begynde at tro på den store “hype”, der er omkring den nye stilling.

“For et stadigt stigende antal virksomheder er det ikke længere praktisk muligt at sprede forskellige digitale initiativer ud blandt separate forretningsenheder”, fortæller Jesper Vedsø og fortsætter:

“Det kan godt være, at det fungerer i de tidlige stadier af digitaliseringen, men når en virksomhed bevæger sig hen mod et mere avanceret stadie af digital modenhed, er det nødvendigt med en samlet indsats for at kunne gennemføre en mere omfattende digital strategi.” 

Der skal skabes en samlet digital vision

Det, at tage styringen omkring en holistisk digital strategi, betyder forskellige ting for forskellige virksomheder. Nogle virksomheder vender blikket udad for at finde digitale ledere eksternt, mens andre hverver eksisterende ledere samt en forskelligartet gruppe af interessenter, der skal hjælpe med transformationen. Derfor er digitale ledere meget forskellige med mange forskellige kompetencer. Mens der var en overvægt af ledere fra marketing og salg sidste år (henholdsvis 34 % og 17 %), har 32 % af de digitale ledere i år en teknologisk baggrund, hvilket er en stigning fra 14 %. 

“En af de største udfordringer for enhver digital leder er, hvordan man udvikler nye digitale applikationer, samtidig med at man har med forældede it-systemer at gøre, der har været altafgørende for virksomhedens drift i mange år,” forklarer Jesper Vedsø og fortsætter: 

“Efterhånden som dette bliver mere og mere tydeligt, kommer vi nok til at se et stigende antal ledere, der har den tekniske ekspertise, der er nødvendig for at kunne navigere en virksomheds multifacetterede digitale aktiver.” 

Det vil være meget vigtigt for enhver digital leder at kunne agere inden for disse rammer, samtidig med at man bevarer den driftsmæssige smidighed, der er nødvendig for at kunne komme videre med digitaliseringen.

“CDO’ens rolle er pr. definition transformerende. Det betyder, at enhver, der påtager sig den rolle, skal kunne balancere de gamle teknologier med den nye, tekniske ekspertise med en forståelse for interne mekanismer i organisationen samt en vision for virksomhedens fremtid, der også er på linje med virksomhedens mangeårige mission,” slutter Jesper Vedsø. 

Key findings fra undersøgelsen

  • Finansielle virksomheder og kundevendte brancher har den højeste andel af digitale ledere. PwC’s undersøgelse viser, at fx 35 % af forsikringsselskaberne har en digital leder, og det samme har 27 % af både banker og virksomheder inden for forbrugerprodukter.
  • Europæiske virksomheder ansætter CDO’er i et hurtigere tempo end virksomheder andre steder (38 % i Europa mod 23 % i Nordamerika, 13 % i Syd- og Latinamerika og 7 % Asien og Stillehavslandene). 
  • Større virksomheder er fortsat i front, når det gælder ansættelse af digitale ledere. Målt på børsværdi er procentsatserne for virksomheder med CDO’er helt oppe på 33 % for 4. kvartil og falder så til 18 % for 3. kvartil, til 15 % for 2. kvartil og til 10 % for 1. kvartil.

Om undersøgelsen

Strategy& har undersøgt de største 2.500 børsnoterede virksomheder rundt om i verden opgjort på børsværdi pr. 1. juli 2016 som defineret af Bloomberg. I denne undersøgelse er CDO’en defineret som den leder, der, uanset titel, har fået til opgave at implementere virksomhedens eller forretningsenhedens digitale mission. Dette kan være et medlem af den øverste ledelse med titel som fx CDO, CTO, CIO, CSO eller lignende – hvis tilstedeværelse er kritisk med hensyn til at definere virksomhedens overordnede strategiske retning og lede virksomhedens transformation på tværs af funktioner til en helstøbt digital virksomhed. 

Kontakt os

Jesper Vedsø
Partner
Tlf: 3945 9144
E-mail

Malene Billund
Presseansvarlig
Tlf: 5133 2378
E-mail

Følg PwC