Topledere er i stigende grad bekymret for adgang til talent

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Adgangen til talent er de danske toplederes absolut største bekymring. Det er kritisk, da de samtidig har høje forventninger til medarbejdervækst i det kommende år. Det viser de danske resultater fra PwC’s 20. CEO Survey, der netop er blevet præsenteret ved en post-Davos konference hos PwC i Hellerup.

På listen over forhold, der bekymrer de danske topledere fra de største danske virksomheder, finder vi kvalificeret arbejdskraft helt i top. Hele 72 % af de danske topledere peger på adgang til talent, hvilket er en stigning fra 59 % sidste år. Samtidig forventer hele 58 % af de danske CEO’er medarbejdervækst i det kommende år. Det viser de danske resultater fra PwC’s 20. CEO Survey.

”Tallene viser, at der er en reel fare for en flaskehalssituation, hvor virksomhederne ikke kan skaffe de medarbejdere, som de skal bruge for at indfri deres forventninger til vækst,” forklarer Mogens Nørgaard Mogensen, Senior Partner og adm. direktør i PwC.

Han henviser til, at de danske toplederes forventninger til vækst i egen virksomhed de kommende 12 måneder er steget til hele 92 % fra 86 % sidste år, og vi ser, at andelen af dem, der i ’høj grad’ forventer vækst, er steget (fra 30 % i 2016 til 39 % i 2017).

”For at undgå en flaskehalssituation ser vi, at mange af virksomhederne søger bredere efter de rette medarbejdere – på tværs af grænser og demografi. Og der er ingen tvivl om, at de virksomheder, der forstår at tiltrække og fastholde de bedste talenter med de helt rette kompetencer, vil have langt bedre chancer for at indfri deres vækstforventninger fremover,” fortæller Mogens Nørgaard Mogensen.

Mennesket og de rette talenter er forsat afgørende i den digitale tidsalder

Toplederne anerkender desuden, at det er afgørende, at mennesket er i centrum i en stadig mere digital verden, hvilket ofte overses i det teknologiske kapløb. Ikke alene planlægger størstedelen af toplederne at ansætte flere medarbejdere, men de kvalifikationer, de sætter størst pris på, er de ”bløde”, som ikke umiddelbart kan erstattes af maskiner: Hele 95 % peger på evnen til at samarbejde, 92 % på lederevner, 91 % på problemløsning, 89 % på omstillingsparathed og 80 % på innovation og kreativitet.

”En betydelig del af virksomhederne tilføjer digital træning til deres læringsprogrammer for i højere grad at klæde deres medarbejdere på i mødet med den digitale udvikling. Det er dog ikke teknologien i sig selv, som kommer til at skabe fremtidens vindervirksomheder, for den kan ikke stå alene – og de virksomheder, som ikke formår at tiltrække de rette talenter og ledere, vil have om end meget svært ved at opnå succes,” forklarer Mogens Nørgaard Mogensen.  

Undersøgelsen viser, at det netop er medarbejdere og ledere med de efterspurgte bløde kompetencer, som toplederne mener, at det er svært at rekruttere. Således svarer hele 62 %, at de anser det som svært eller meget svært at rekruttere medarbejdere og ledere med kreative og innovative kompetencer, og 61 % svarer det samme i forhold til at rekruttere medarbejdere og ledere med lederskabsevner.

Dette afspejler sig i virksomhedernes aktiviteter i forhold til talentagendaen, hvor de leder efter de dygtigste medarbejder på tværs af landegrænser og demografi (75 % er enige eller meget enige), aktivt støtter diversitet og inklusion (69 % er enige eller meget enige), flytter talent rundt i virksomheden, når det er nødvendigt (64 % er enige eller meget enige), og de ændrer deres talentstrategi, så den afspejler virksomhedens behov (63 % er enige eller meget enige).

“Nye strategier for, hvordan man finder, rekrutterer og udvikler medarbejdere og ledere, vil ikke længere være tilstrækkeligt. Hele det system, som vi arbejder inden for, må revurderes. Det gælder fx løn, bonus og særligt performance-systemer,” fortæller Mogens Nørgaard Mogensen og uddyber:

”Det bliver også afgørende at hjælpe sine medarbejdere med at forstå og navigere i et arbejdsmiljø præget af den hastige teknologiske udvikling, udpege ledere, der afspejler diversiteten i medarbejdersammensætningen, samt ikke mindst at forme en kultur, der inspirerer og motiverer medarbejdere og ledere.”

Undersøgelsesmetode:

I PwC’s 20th CEO Survey blev der gennemført 1.379 interviews i 79 lande i løbet af det sidste kvartal af 2016. PwC’s CEO Survey er verdens førende og mest omfattende toplederundersøgelse. 

Kontakt os

Følg PwC