Transport- og logistikbranchen tager et kvantespring inden for innovation de kommende år

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Transport- og logistikbranchen forventer at tage et kvantespring inden for innovation de kommende tre år. I dag er det dog stadig kun et fåtal af transportvirksomhederne, som beskæftiger sig med innovation, sammenlignet med andre brancher. Det viser PwC’s CXO Survey 2017. 

Undersøgelsen, med svar fra i alt 500 CXO’er, viser, at 41 % af de adspurgte CXO’er svarer, at de har etableret en særlig innovationsenhed internt eller eksternt i virksomheden eller gør brug af eksterne samarbejdspartnere til radikal innovation. Ser man nærmere på transport- og logistikbranchen i undersøgelsen, er det blot 24 % af respondenterne fra branchen, som har en etableret innovationsenhed eller gør brug af eksterne samarbejdspartnere i dag. Dette er det laveste niveau sammenlignet med de øvrige brancher. 

Når det gælder virksomhedernes fokusområder, er der også færre CXO’er fra transport- og logistikbranchen end i de øvrige brancher, som peger på innovation. Blot 25 % fra transport- og logistikbranchen svarer, at et af deres top fokusområder det kommende år vil være på innovation, hvilket er 16 procentpoint lavere end gennemsnittet for de øvrige brancher.

”De fleste brancher har på baggrund af den hastige teknologiske udvikling allerede nu et stort fokus på innovation. CXO’erne mener da også, at en vindervirksomhed i fremtiden skal være mere digital og udnytte ny teknologi og samtidig være innovativ,” forklarer Bo Schou-Jacobsen, partner i PwC. Han henviser til, at 8 ud af 10 af respondenterne mener, at deres virksomhed skal blive mere digital og udnytte ny teknologi for at være en vindervirksomhed i fremtiden, mens 7 ud af 10 mener, de skal være mere innovative.

Kvantespring i sigte 

Netop transport- og logistikbranchen forventes at gennemgå den største udvikling inden for radikal innovation i nærmeste fremtid. Om tre år forventer hele 68 % af CXO’erne i transport- og logistikbranchen, at deres virksomhed vil have etableret en særlig innovationsenhed, et innovationsmiljø eller gøre brug af eksterne samarbejdspartnere. Det svarer til en stigning på hele 44 procentpoint.

”Undersøgelsen viser, at transport- og logistikbranchen forventes at tage et kvantespring på innovationsområdet. Det kan skyldes, at de i høj grad forventer at blive påvirket yderligere af den digitale og teknologiske udvikling i fremtiden,” vurderer Bo Schou-Jacobsen og fortsætter:

”3D-print vil skabe forandringer ift. fragt af produkter, droner og selvkørende biler vil også ændre branchen inden for få år. Disse udsigter betyder, at branchen i høj grad har en erkendelse af, at den radikale innovation, herunder at kunne udnytte teknologi og dens muligheder, får større betydning i fremtiden – ikke mindst for deres egen branche.”

Figur: Grafikken viser, at det største spring fra i dag til om tre år er inden for transport- og logistikbranchen (44 procentpoint). Vi ser også et større spring inden for de industrielle virksomheder (25 procentpoint) samt blandt de teknologiske virksomheder (spring på 25 procentpoint), mens den finansielle sektor allerede ligger højt i dag.

Om undersøgelsen

PwC’s CXO Survey 2017, som er gennemført i samarbejde med Dansk Erhverv, tager udgangspunkt i svar fra flere end 500 danske erhvervsledere fordelt på teknologi-, handel- og transport- og logistikbranchen samt den finansielle sektor, industrielle virksomheder og professionelle services/rådgivning. Målingen bygger på online- og telefoninterviews foretaget i perioden 9. februar til 24. marts 2017. Respondenterne er bl.a. blevet spurgt til deres vækstforventninger, fokusområder og forventede investeringer, ligesom de også har svaret på spørgsmål, som berører nogle af de tendenser, der gør sig gældende i dansk erhvervsliv.

Kontakt os

Bo Schou-Jacobsen
Partner, statsaut. revisor, PwC Denmark
Tlf: 3945 3639
E-mail

Malene Billund
Presseansvarlig, PwC Denmark
Tlf: 5133 2378
E-mail

Følg PwC